NBA

Over de regels van het spel

De NBA is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Opgericht bij wet en belast met de organisatie van het accountantsberoep. Het maken van beroepsstandaarden voor onze leden is een kerntaak van de NBA. Dit werd nog eens bevestigd door bijna 1.500 leden die de enquête over aansturing invulden in de zomer van 2015.

Die standaarden zijn continu in beweging; door veranderende eisen die aan ons beroep worden gesteld, door nieuwe wetgeving, door internationale aanpassingen. Jaarlijks verschijnt er daarom in het voorjaar een verse editie van ons lijvige HRA-boekwerk (ook beschikbaar als app voor uw tablet).

Soms leidt wijziging van de regelgeving tot stevige discussies binnen onze eigen gelederen. Zoals nu, met Standaard 4410 en de toepassing daarvan voor micro-entiteiten.  "Wat is er gedaan met alle reacties op de consultatie? Waarom luistert de NBA niet naar de vele leden die zich hier tegen verzetten?"

Uit het betoog van Diana Clement en Steef Visser, twee collega's die in de praktijk van de mkb-er staan, herhaal ik dat ons NBA bestuursbesluit is gebaseerd op kwaliteitsoverwegingen en de praktische toepasbaarheid van 4410 bij micro-entiteiten. Als basis voor dat besluit dient het regelgevend proces van de NBA, dat uitgaat van opstellen, consulteren, luisteren en kiezen.
Dat proces proberen we zo transparant en zorgvuldig mogelijk in te vullen. De afstemming met betrokken partijen is intensief. De NBA heeft gedurende het gehele proces rondom toepassing van 4410 goed geluisterd, ook voorafgaand aan de eigenlijke consultatie. Alle ontvangen commentaren zijn gezien en gewogen. En vervolgens heeft het bestuur de knoop doorgehakt.

Ons besluit is niet lichtvaardig genomen. Niet iedereen is er gelukkig mee, dat begrijpen we. Vandaar ook een stevig voortraject, inclusief de benoeming van een tijdelijke commissie,  voordat de voorgenomen invoering per 1 april daadwerkelijk een feit is. Samen met die commissie zijn drie bijeenkomsten met de leden belegd. Die zijn niet bedoeld om u te vertellen dat u het niet begrepen heeft; ik ben immers Louis van Gaal niet. Wel om duidelijk te maken wat de praktische effecten zijn van de keuze die wij hebben  gemaakt. Daarbij is schaalbaarheid en toepasbaarheid voor een duidelijk te definiëren groep micro-entiteiten nog steeds mogelijk, als de uitkomst van de werkzaamheden van de tijdelijke commissie daartoe aanleiding geeft.

Tegelijk realiseren we ons dat het huidige regelgevend proces ook zijn keerzijden heeft. De totstandkoming van nieuwe regelgeving is niet voor iedereen even helder en voelt soms wat stroperig. Dat heeft alles te maken met inhoudelijke complexiteit, noodzaak van juridische toetsing, afstemming met leden en stakeholders, termijnen voor consultatie, besluitvorming in het ACB en daarna in het bestuur. We zijn wel even bezig tot aan de publicatie in de Staatscourant.

Een gedegen, maar ook wat traditioneel proces. Daarom gaan we het komend jaar, waarin visievorming op de toekomst van ons beroep prominent op de NBA-agenda staat, ook nadenken over modernisering van dat proces. Met een grotere transparantie en betere benutting van de kennis en ervaring van leden, bijvoorbeeld via digitale platforms. Dat wil niet zeggen dat de uitkomsten vervolgens ook wezenlijk anders worden. Want de kwaliteit van de beroepsuitoefening blijft het uitgangspunt. We houden u op de hoogte.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Pieter Jongstra RA was van 22 juni 2015 tot en met 19 juni 2018 voorzitter van de NBA. Jongstra was partner van EY en was van 2009 tot 2013 ceo van EY Nederland. Momenteel is hij commissaris bij APG.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.