Nieuws

NBA scherpt handreiking over corruptie aan

De NBA heeft een gewijzigde versie van Handreiking 1137, over 'Werkzaamheden bij corruptie' gepubliceerd ter consultatie. De handreiking is vooral gericht op controles, maar bevat ook een hoofdstuk over samenstelopdrachten en onderdelen die voor álle accountants gelden.

De huidige NBA Handreiking 1137 bestaat sinds eind 2016. Sindsdien is de wet- en regelgeving voor accountants veranderd, heeft het OM het vervolgingsbeleid bij corruptie aangescherpt en is er meer zicht gekomen op nieuwe verschijningsvormen van corruptie. Verder wordt steeds duidelijker dat corruptie in Nederland wijdverbreid is, aldus de NBA. Daarom is de handreiking nu gericht op alle accountants, ook die uit de samenstelpraktijk.

Aansluiting bij 240

Het vervolgingsbeleid van het OM beperkt zich tot omkoping, waaronder kick backs, en "faciliterende betalingen". Daarom richt de handreiking zich op die vormen van corruptie. Omdat die vrijwel altijd gepaard gaan met valsheid in geschrifte, sluit de handreiking aan bij 'fraudestandaard' 240. De analyse van corruptierisicofactoren is een onderdeel van de frauderisicoanalyse, die verplicht is bij wettelijke controles.

De handreiking biedt ook steun bij de uitvoering van andere opdrachten, of aan accountants die bijvoorbeeld als financieel directeur, intern toezichthouder of internal auditor aanlopen tegen (mogelijke) corruptie.

Melden

Een vermoeden van corruptie moet altijd als ongebruikelijke transactie worden gemeld bij FIU-Nederland. Daarnaast zal de controlerend accountant een melding moeten doen bij het meldpunt van het korps landelijke politiediensten (KLPD), als de gecontroleerde een materiële fraude niet adequaat aanpakt. Bij oob-controles kan ook een incidentmelding bij de AFM nodig zijn. Voor samenstelopdrachten geldt alleen de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties.

De 'handreiking nieuwe stijl' heeft een andere vorm gekregen dan gebruikelijk. Om het document toegankelijker te maken zijn praktijkvoorbeelden en schema's toegevoegd, is doorklikken naar toepasselijke paragrafen en externe bronnen mogelijk en is het taalgebruik versoepeld.

Reageren op de consultatie kan tot 2 oktober 2023 via consultaties@nba.nl.    

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.