Tuchtrecht

Tweede tuchtklacht tegen Marcel Pheijffer ketst af

Een nieuwe tuchtklacht over het onderzoeksrapport, dat Marcel Pheijffer uitbracht over de Bussumse burgemeester Heijman, is een doublure van de eerste klacht over dat rapport en daarom niet-ontvankelijk. Het nog niet inhoudelijk behandelde verwijt over een 'fixed fee' is ongegrond.

Accountantskamer

Zaaknummers:
17/553 Wtra AK
Datum uitspraak:
28 september 2018
Oordeel:
niet-ontvankelijk c.q. ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2018:70

Lex van Almelo

Hoogleraar Forensische accountancy Marcel Pheijffer onderzocht in 2015 onder meer de rechtmatigheid van de onkostendeclaraties en -onkostenvergoedingen van burgemeester Henk Heijman van Bussum. Twee gemeenteraadsfracties, Hart voor Bussum en de Gooise Ouderen Partij, waren ontevreden met het rapport en dienden een klacht in tegen de onderzoeker. In hoger beroep verklaarde het College van Beroep voor het bedrijfsleven de klacht eind 2017 op één onderdeel gegrond. De conclusie dat de vergoedingen "materieel rechtmatig" waren, vond het college onvoldoende onderbouwd en toegelicht.

In februari 2017 had een lid van Hart van Bussum inmiddels een tweede klacht tegen Pheijffer ingediend. Deze klacht is in essentie hetzelfde als de eerste en wordt daarom niet inhoudelijk behandeld. Hart van Bussum was niet zozeer verplicht om beide klachten te bundelen. Zo’n verplichting bestaat namelijk niet. De klacht is grotendeels niet-ontvankelijk omdat een tweede tuchtrechtelijke beoordeling in strijd is met het 'ne bis in idem'-beginsel.

Dat de tweede klacht door een ander is ingediend, maakt niet uit. Het gaat in een tuchtprocedure om de inhoudelijke beoordeling van het gedrag van de accountant en niet om genoegdoening voor de klager.

Geen vast bedrag

Eén verwijt van deze klager stond weliswaar ook in de eerste klacht, maar is toen niet inhoudelijk besproken, omdat dit klachtonderdeel te laat werd ingediend. De Accountantskamer laat zich nu wel uit over dit verwijt, te weten dat Pheijffer geen fixed fee had mogen afspreken. Volgens de Accountantskamer heeft de onderzoeker destijds een maximum fee afgesproken met de opdrachtgever, maar gewoon op uurbasis gedeclareerd. Het verwijt is dus ongegrond.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.