Tuchtrecht

Bank opgelicht

Twee registeraccountants in business hebben met vervalste documenten een financiering van 3,1 miljoen euro losgepeuterd bij de bank. Hun beider inschrijving wordt doorgehaald.

Accountantskamer

Zaaknummers:
18/1816 en 18/1817 Wtra AK
Datum uitspraak:
13 september 2019
Oordeel:
gegrond
Maatregel:
doorhalingen met een herinschrijvingsverbod van 10 resp. 5 jaar
Status:
bevestigd (18/1816 Wtra AK), CBb 21 juni 2022, 19/1592 resp. bevestigd (18/1817 Wtra AK), CBb 12 april 2022, 19/1594
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2019:61, ECLI:NL:TACAKN:2019:60, ECLI:NL:CBB:2022:329, Samenvatting CBb-uitspraak (19/1594)

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een registeraccountant doet oneerlijk zaken, waarna zijn inschrijving in 2016 definitief wordt doorgehaald. Ondertussen is hij bezig een megarestaurant met negenhonderd zitplaatsen op te zetten. Hij gebruikt daarbij een stichting en bv’s, waarvan hij zelf de uiteindelijk belanghebbende is. Zijn ex-partner – ook een registeraccountant – is één van de stromensen in het stichtingsbestuur.

De bank verleent in 2014 een krediet van 3,1 miljoen euro op basis van de jaarrekeningen, fiscale aangiften, bankafschriften, verkoop- en leningsovereenkomsten en facturen die de vrouwelijke accountant namens het bestuur van de stichting verstrekt. De accountmanager van de bank vindt het vertrouwenwekkend dat de vrouwelijke bestuurder die de financieringsaanvraag doet een registeraccountant is. Op de achtergrond stuurt de oud-accountant zijn ex aan bij de aanvraag.

In december 2016 gaan de stichting en het bedrijf failliet. De bank verliest uiteindelijk 1,1 miljoen euro. De FIOD onderzoekt de financiering, verhoort diverse betrokkenen en concludeert in mei 2018 dat er valse stukken naar de bank zijn gestuurd. Het Openbaar Ministerie dient een klacht tegen de accountants in bij de Accountantskamer.

Klacht

18/1816 Wtra AK

De mannelijke (oud-)accountant heeft opzettelijk onjuiste documenten verstrekt aan (een medewerker van) de bank om zo een financiering van 3,1 miljoen euro te krijgen.

18/1817 Wtra AK

De vrouwelijke accountant heeft:

a. opzettelijk onjuiste documenten verstrekt aan (een medewerker van) de bank om zo een financiering van 3,1 miljoen euro te krijgen;

b. bij de Kamer van Koophandel opzettelijk onjuiste gegevens over het gestorte aandelenkapitaal gedeponeerd of laten deponeren.

Oordeel

De klachten zijn gegrond.

18/1816 Wtra AK Oud-accountant

De accountant stond ten tijde van de financieringsaanvraag ingeschreven in het accountantsregister. Dat hij toen feitelijk niet meer actief was als accountant en niet zijn accountantstitel gebruikte bij de aanvraag maakt niet uit. De werkzaamheden van de accountant voor de financieringsaanvraag van zijn onderneming is beroepsmatig handelen in de zin van de Wet op het accountantsberoep. De klacht gaat over het handelen van de accountant toen hij nog registeraccountant was. Op grond van (artikel 22 lid 1 van) de Wtra kan daar gewoon over worden geklaagd, ook al is beklaagde inmiddels geen accountant meer.

De veelheid van stukken en de verklaringen van de getuigen vormen een stevige onderbouwing van het verwijt dat de (oud-)accountant onjuiste documenten heeft verstrekt aan (een medewerker van) de bank om het krediet los te krijgen. De algemene ontkenning door de oud-accountant is onvoldoende om het belastend materiaal te weerleggen. Als hij gelijk had, had hij op zijn minst een aannemelijke verklaring moeten geven voor het versturen van de valse stukken op zijn naam en/of vanaf zijn e-mailadres of dat van zijn partner. Temeer omdat het ging om een financieringsaanvraag waarbij hij belang had.

Door onjuiste documenten aan de bank te geven voor een krediet heeft de (oud-)accountant:

  • niet eerlijk en niet oprecht gehandeld;
  • het accountantsberoep ernstig in diskrediet gebracht;
  • in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van professionaliteit en van integriteit.

18/1817 Wtra AK Vrouwelijke accountant

Dat zij slechts als vriendin hand- en spandiensten zou hebben verleend en dus niet is opgetreden als accountant wuift de Accountantskamer weg. De werkzaamheden die de vrouw onder andere als bestuurder van de stichting heeft verricht voor de financieringsaanvraag geldt als uitoefening van het beroep in de ruime zin.

Op basis van de stukken en verklaringen staat voldoende vast dat de vrouw verschillende onjuiste documenten aan de bank heeft gegeven om de lening van 3,1 miljoen te krijgen. Betrokkene heeft aldus niet eerlijk en oprecht gehandeld en het accountantsberoep ernstig in diskrediet gebracht. Daardoor heeft zij net als haar ex:

  • niet eerlijk en niet oprecht gehandeld;
  • het accountantsberoep ernstig in diskrediet gebracht;
  • in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van professionaliteit en van integriteit.

Bovendien staat voldoende vast dat zij opzettelijk onjuiste gegevens over het gestorte aandelenkapitaal heeft gedeponeerd of laten deponeren bij de Kamer van Koophandel. Daarmee heeft zij in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van professionaliteit, van integriteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Maatregel

18/1816 Wtra AK Oud-accountant

Doorhaling met een herinschrijvingsverbod van tien jaar. De oud-accountant heeft ernstig in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van professionaliteit en integriteit en het vertrouwen in het accountantsberoep zeer ernstig geschaad. Bovendien is hem in 2016 al een doorhaling opgelegd.

18/1817 Wtra AK Vrouwelijke accountant

Doorhaling met een herinschrijvingsverbod van vijf jaar. De accountant heeft onjuiste documenten aan de bank verstrekt voor een financiering van 3,1 miljoen euro en heeft opzettelijk onjuiste gegevens over het gestorte aandelenkapitaal bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Zij heeft echter een blanco tuchtblad.

Annotatie Lex van Almelo

Helaas komt het regelmatig voor dat een accountant zelf fraudeert, maar zo’n ernstig voorbeeld als dit is in de tuchtrechtspraak niet terug te vinden. In dit geval hebben een moderne Bonnie en Clyde de bank opgelicht voor ruim drie miljoen. De inschrijving van Clyde werd al kort na deze kredietfraude doorgehaald voor een ander staaltje van oneerlijk zakendoen. Daar komt deze doorhaling bovenop. Uitkijken voor deze twee!

Meer informatie

Faillissementsverslagen curator

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.