Tuchtrecht

PGB-accountant werkt nadere kantoortoetsing tegen

Een accountant-administratieconsulent, die diverse bedrijven heeft, werkt na een eerste periodieke kantoortoetsing niet mee aan het vervolg, zwijgt over de activiteiten van zijn kantoor en lijkt te jokken over afgegeven samenstellingsverklaringen.

Accountantskamer

Zaaknummers:
22/1301 Wtra AK
Datum uitspraak:
27 januari 2023
Oordeel:
gegrond
Maatregel:
doorhaling voor twee jaar
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2023:5

» Direct naar annotatie

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

In 2019 wordt het kantoor van een accountant-administratieconsulent onderworpen aan een reguliere kantoortoetsing. Er zijn geen cliëntendossiers, waardoor de werking van het kwaliteitsstelsel niet kan worden getoetst. De opzet van het kwaliteitsstelsel is dan ook onvoldoende. Dit eindoordeel is nog niet definitief en de toetser zal het accountantskantoor nogmaals bezoeken. Zo ver komt het echter niet, omdat de accountant niet meewerkt aan een vervolgafspraak en de monitoringsvragenlijst 2022 niet invult. De NBA dient een klacht in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft:

a. onvoldoende medewerking verleend aan de afronding van de kwaliteitstoetsing en het nader onderzoek op zijn accountantskantoor;

b. de monitoringvragenlijst voor het jaar 2022 niet ingevuld.

Oordeel

De klacht is gegrond.

Ad a Onvoldoende meewerking

Volgens de NBA heeft de accountant onvoldoende meegewerkt aan het maken van een afspraak om de kantoortoetsing voort te zetten. Daardoor is de toetsing ten tijde van deze uitspraak nog altoos niet afgerond.

Op de zitting heeft de accountant gezegd dat hij:

  • vanwege de coronapandemie, ziekte en de zorg voor zijn PGB-cliënten niet heeft gereageerd op verzoeken van de toetser en de Raad voor Toezicht;
  • wel bereid was om openheid van zaken te geven;
  • dit ook heeft gedaan tijdens het gesprek met het NBA-bestuur;
  • veronderstelde dat daarmee de lucht was geklaard;
  • alle gevraagde informatie tijdens dit gesprek heeft gegeven.

Het accountantskantoor heeft maar enkele aantal klanten en daarvoor had de accountant nog geen werkzaamheden uitgevoerd. Daarom was het niet zinvol om de toetsing nu al voort te zetten. De accountant heeft verder aangevoerd dat hij als openbaar accountant in het register ingeschreven wil blijven, omdat hij bevoegd wil blijven om verklaringen af te geven.

De Accountantskamer vindt dat de accountant onvoldoende heeft meegewerkt aan het nader onderzoek en de afronding van de kantoortoetsing door vanaf medio 2021 niet meer te reageren op de vele verzoeken van de Raad voor Toezicht om contact op te nemen. De kamer wil nog wel aannemen dat de accountant gezondheidsproblemen heeft gehad. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen contact had kunnen opnemen met de raad. Hij was namelijk nog wel in staat om:

  • zijn PGB-cliënten te begeleiden;
  • gehoor te geven aan de uitnodiging om met het NBA-bestuur te spreken.

Tijdens het gesprek met het NBA-bestuur heeft de accountant toegezegd dat hij een afspraak zou maken om de toetsing voort te zetten, maar daarna niet meer meegewerkt aan het plannen van een afspraak. De raad kon daarna weer geen contact met de accountant krijgen en heeft daarom eenzijdig een afspraak ingepland voor een gesprek. De accountant heeft deze afspraak één dag van tevoren afgezegd zonder geldige reden. Dat hij een PGB-cliënt met gezondheidsproblemen moest helpen, beschouwt de Accountantskamer niet als voldoende reden voor afzegging. De accountant is niet verantwoordelijk voor de medische verzorging van zijn PGB-cliënten en hij hoeft dus niet per se bij die cliënten te zijn. Na de afzegging heeft hij geen initiatief genomen om een nieuwe afspraak te maken.

Verder heeft de accountant onvoldoende inzicht gegeven in de activiteiten van zijn kantoor. Hij heeft de raad weliswaar laten weten wie zijn cliënten zijn, maar heeft - ook desgevraagd - niet duidelijk gemaakt welke werkzaamheden hij voor hen uitvoert. Op de zitting heeft hij evenmin openheid van zaken gegeven.

De accountant heeft desgevraagd wel op de zitting gezegd dat hij de laatste jaren geen enkele samenstellingsverklaring heeft afgegeven. Uit openbare bronnen blijkt volgens de NBA echter dat op zijn adres een bv staat ingeschreven, die in 2019, 2020 en 2021 tweeëntwintig samenstellingsverklaringen heeft afgegeven, waaronder aan de stichting, waarmee hij thuiszorg verleende.

De Accountantskamer heeft de indruk dat de accountant zoveel mogelijk heeft geprobeerd te voorkomen dat het nader onderzoek zou worden uitgevoerd en de kantoortoetsing afgerond. Dat het accountantskantoor nog maar weinig klanten heeft en de accountant nog geen (samenstel)werkzaamheden zou hebben uitgevoerd, is geen reden om de verdere toetsing af te blazen. Bij de eerste toetsing was de opzet van het kwaliteitssysteem immers onvoldoende. De accountant heeft daarbij zes aanwijzingen gekregen, waarvan de opvolging getoetst had kunnen worden bij het nader onderzoek.

Op grond van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen is de accountant verplicht mee te werken aan een beoordeling van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De accountant heeft echter onvoldoende meegewerkt en zich niet gehouden aan de relevante wet- en regelgeving. Daardoor heeft hij in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Ad b Monitoringsvragenlijst 2022

Op grond van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen moet een accountant de jaarlijkse monitoringsvragenlijst binnen zes weken na ontvangst invullen. De accountant heeft op de zitting erkend dat hij de monitoringsvragenlijst 2022 niet tijdig heeft ingevuld; hij heeft dat pas één dag voor de zitting gedaan. Daardoor heeft hij zich niet gehouden aan de relevante wet- en regelgeving en in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Maatregel

Doorhaling voor twee jaar.

De accountant heeft onvoldoende meegewerkt aan het nadere onderzoek en de afronding van de kantoortoetsing door:

  • gedurende langere tijd niet te reageren op verzoeken;
  • de afspraak voor nader onderzoek kort van tevoren af te zeggen zonder geldige reden;
  • vervolgens geen initiatief te nemen voor een nieuwe afspraak.

Door onvoldoende mee te werken, is nog steeds niet duidelijk welke werkzaamheden hij heeft uitgevoerd voor zijn klanten, waaronder de stichting die PGB-gelden ontvangt. Ook is niet duidelijk wat de activiteiten van het kantoor zijn. Door zijn houding heeft de accountant zich feitelijk onttrokken aan het toezicht op de kwaliteit van zijn beroepsuitoefening.

Het is niet duidelijk of hij de aanwijzingen voor de opzet van het kwaliteitssysteem heeft opgevolgd. De accountant heeft de monitoringsvragenlijst 2022 niet tijdig ingevuld. Op de zitting heeft hij onvoldoende getoond dat hij beseft welke verantwoordelijkheden en verplichtingen een accountant heeft.

Annotatie Lex van Almelo

Een accountant is sinds 1995 ingeschreven in het accountantsregister. Hij is eigenaar en enig accountant van een accountantskantoor. Op zijn adres staan behalve dit kantoor nog negen andere bv’s en één stichting ingeschreven. De stichting verleent thuiszorg aan mensen met een persoonsgebonden budget. Cliëntdossiers ontbreken echter bij de eerste toetsing, die dan ook negatief uitvalt. De accountant blijft ook tegenover de Accountantskamer zwijgen over de activiteiten van zijn kantoor. Hij zegt daar dat hij geen samenstellingsverklaringen heeft afgegeven. De NBA heeft uit openbare bronnen achterhaald dat op het adres van de accountant een bv staat ingeschreven, die in 2019, 2020 en 2021 tweeëntwintig samenstellingsverklaringen heeft afgegeven; onder meer aan de stichting, waarmee hij thuiszorg verleent.

Over de geur van mogelijke fraude met PGB-gelden zegt de uitspraak niets. De NBA-klacht en de Accountantskamer beperken zich tot de manier waarop de accountant na een eerste periodieke toetsing weigert mee te werken aan een nader onderzoek naar de opvolging van zes aanwijzingen. De accountant zegde daags tevoren een afspraak af, omdat hij het te druk zou hebben met een PGB-cliënt. Omdat hij bovendien een dag voor de zitting bij de Accountantskamer pas de Monitoringlijst 2022 invulde, pakt de tuchtrechter hem hard aan met een doorhaling voor twee jaar.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.