Tuchtrecht

Wanbetalers PE-boetes tijdelijk doorgehaald

Een ingeschreven en twee uitgeschreven accountants-administratieconsulenten zijn een half jaar geschorst omdat zij de opgelegde PE-boete van 420 euro niet hebben betaald.

Accountantskamer

Zaaknummers:
23/977, 23/979 en 23/980 Wtra AK
Datum uitspraak:
03 juli 2023
Oordeel:
gegrond
Maatregel:
tijdelijke doorhaling zes maanden
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2023:44, ECLI:NL:TACAKN:2023:42, ECLI:NL:TACAKN:2023:43

» Direct naar annotatie

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Op 9 december 2022 legt de Accountantskamer drie accountants-administratieconsulenten een geldboete op van 420 euro wegens het niet voldoen aan de PE-verplichtingen. Ondanks een last tot tenuitvoerlegging en de kans om alsnog te betalen, vertikken de accountants het om de boete te voldoen. De NBA dient tegen alle drie een gelijkluidende klacht in.

Klacht

De accountant heeft de geldboete (tot op heden) niet betaald.

Oordeel

De klacht is bij alle drie gegrond.

Geen van de accountants is naar de zitting gekomen waar de klacht werd behandeld. Eén van de accountants (23/977 Wtra AK) heeft wel per e-mail aangegeven dat hij zijn titel al jaren niet gebruikt en dat hij zich inmiddels heeft laten uitschrijven. Ook een mr. drs. RV heeft zich na de beboeting laten uitschrijven als AA. De derde AA heeft niet de moeite genomen zich uit te schrijven, maar reageert ook nergens op.

Bij gebrek aan verweer gaat de Accountantskamer ervan uit dat zij geen goede reden hebben voor de wanbetaling.

De Accountantskamer rekent het de accountants zwaar aan dat zij zonder aanvaardbare reden een tuchtrechtelijke uitspraak niet hebben nageleefd. Voor het goed functioneren van het accountantsberoep en de accountantstuchtrechtspraak is het immers van groot belang dat tuchtrechtelijke uitspraken geheel worden nagekomen. Door het negeren van een tuchtrechtelijke uitspraak hebben zij bovendien het accountantsberoep in diskrediet gebracht en daardoor het fundamentele beginsel van professionaliteit geschonden.

Maatregel

Tijdelijke doorhalingen voor zes maanden.

Annotatie Lex van Almelo

De Accountantskamer legt drie AA’s in december 2022 een geldboete op van 420 euro. Geen van de drie betaalt. Twee van hen schrijven zich wel uit als AA. Dat maakt het negeren van de boete niet minder ernstig. De drie worden doorgehaald voor een half jaar, mede omdat zij het accountantsberoep in diskrediet hebben gebracht.

De drie uitspraken leveren geen nieuws op. Wel valt op dat de niet-betaalde boetes in dit geval betrekkelijk laag zijn en dat het ooit slechter was gesteld met de betalingsmoraal. Zo werden in 2012 vijf accountants tijdelijk doorgehaald omdat zij de PE-boete niet betaalden, in 2013 zeven, in 2015 twee en in 2017 eentje.  Het leek dus even de goede kant op te gaan, totdat deze drie debiteuren het accountantsberoep in diskrediet brachten.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.