Tuchtrecht

Klacht tegen directeur vaktechniek definitief ongegrond

Een directeur vaktechniek heeft niet verwijtbaar gereageerd op een klacht die bij zijn kantoor was ingediend, zegt nu ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zaaknummers:
20/852
Datum uitspraak:
19 december 2023
Oordeel:
hoger beroep ongegrond, klacht ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2023:703

» Direct naar annotatie

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een ondernemer wil de aandelen van twee bv’s overnemen en laat zich begeleiden door een Register Adviseur Bedrijfsopvolging annex Register Valuator van een accountantkantoor. Nadat de verkoper de onderhandelingen afbreekt, staakt de adviseur de begeleiding. De ondernemer stelt het accountantskantoor aansprakelijk voor de advocaatkosten van 4,5 ton en dient een klacht in bij de directeur vaktechniek accountancy van het kantoor, omdat de adviseur:

  • ondeskundig is;
  • door het meesturen van een mailstring vertrouwelijke informatie met de verkoper heeft gedeeld;
  • zijn werkzaamheden niet toetsbaar zijn omdat hij niets heeft vastgelegd in het dossier;
  • de opdracht gemakzuchtig en onzorgvuldig heeft uitgevoerd;
  • mogelijk niet ethisch heeft gehandeld door listig te voorkomen dat hij verantwoording moest afleggen.

Bovendien had het kantoor de opdracht van een volgende kandidaat-koper niet mogen aanvaarden dan wel direct moeten beëindigen. De ondernemer kondigt aan een schadevergoeding te zullen eisen.

Naar aanleiding van de klacht spreekt de adviseur met twee vertegenwoordigers van de ondernemer. De adviseur geeft toe dat het onzorgvuldig was om de mailstring mee te sturen. Hij had met de verkoper afspraken moeten maken over exclusiviteit en geheimhouding. Maar deze onzorgvuldigheid heeft niet de geclaimde schade van 452.522 euro veroorzaakt.

De ondernemer dient een klacht tegen de adviseur in bij de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators. Deze tuchtrechter verklaart de klacht deels gegrond en waarschuwt de RV. In hoger beroep wordt deze waarschuwing vernietigd.

De ondernemer laat een bij hem werkzame accountant-administratieconsulent een tuchtklacht indienen tegen het kantoor en de directeur vaktechniek die de interne klacht behandelde. De tuchtklacht bestaat uit 27 onderdelen en elf voorbeelden van een onzorgvuldige klachtafhandeling.

De Accountantskamer verklaart de klacht niet-ontvankelijk voor zover die is gericht tegen het kantoor; de rest van de klacht is ongegrond. (De tuchtrechter kan geen oordeel vellen over kantoren en de klachtonderdelen tegen de directeur vaktechniek zijn onvoldoende onderbouwd.) De ondernemer gaat in hoger beroep.

Hogerberoepsgronden

De ondernemer voert onder meer aan dat de Accountantskamer de reactie van de vaktechnisch directeur op een klacht tegen een kantoorgenoot te beperkt heeft opgevat.

Oordeel

Het hoger beroep is ongegrond. De Accountantskamer heeft de reactie van de vaktechnisch directeur weliswaar te beperkt uitgelegd door deze uitsluitend te zien als een reactie op een (aangekondigde) schadeclaim. Bij een ruimere uitleg was de klacht echter ook ongegrond geweest. Daarom verklaart het college het hoger beroep ongegrond.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Het samenvatten en annoteren van tuchtrechtspraak dient ter lering en vermaak. Deze samenvatting heeft tot doel aan te geven dat een tuchtklacht tegen een vaktechnisch directeur definitief ongegrond is. De nieuwswaarde hiervan is dat het gaat om een voormalig bestuurslid van de NBA en sinds jaar en dag accountantslid van de Accountantskamer.

De Accountantskamer verklaarde de klacht over de manier waarop de directeur vaktechniek een klacht tegen een kantoorgenoot afhandelde ongegrond. De Accountantskamer zag de reactie van hem op de interne klacht puur als een reactie op de aansprakelijkstelling door de klager. Die scope vindt het college te beperkt. Maar als de Accountantskamer een ruimere blik aan de dag had gelegd, was de tuchtklacht ook ongegrond geweest. Het hoger beroep is daarom ongegrond.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.