Statistical auditing (75)

Essaybundel stuurgroep Statistical Auditing

De stuurgroep Statistical Auditing maakt de balans op na 25 jaar en bundelt eigen werk van de leden in een essaybundel.

Hein Kloosterman

Na afloop van de presentatie van de Green Paper over auditkwaliteit door de NBA hebben leden van de stuurgroep Statistical Auditing aangeboden om te verzamelen wat er vanuit dat vakgebied - dat houdt in: data-analyse, wiskunde en statistiek - aan auditkwaliteit al is en nog kan worden bijgedragen. Die vraag leidde tot introspectie bij de stuurgroep: wat hebben de leden van de stuurgroep in de afgelopen 25 jaar gepubliceerd dat aan deze vraag raakt?

Zie hier het antwoord. De stuurgroep heeft een redactie gevormd en die heeft eigen artikelen (waarvan een of meer auteurs lid zijn of waren van de stuurgroep) en columns op Accountant.nl gebundeld. Met een inleiding en enkele aanvullende artikelen is dit de Essaybundel Statistical Auditing geworden. In de bundel wordt ook naar reeds verschenen literatuur verwezen die door anderen is gepubliceerd.

De inleiding van de Essaybundel Statistical Auditing behandelt de hoofdlijnen van het controleproces aan de hand van een netwerkmodel. Met behulp van dat netwerkmodel beschrijven de auteurs de beoordeling van de interne beheersing, inclusief de IT, de gegevensgerichte detailcontroles en de gegevensgerichte cijferanalyse. Daarnaast wordt ingegaan op de reductie van de hoeveelheid detailcontroles door middel van risicoanalyse (Audit Risk Model dan wel Bayesiaans). Het inleidende artikel sluit af met een suggestie hoe en waar door middel van (wetenschappelijk) onderzoek de praktijk kan leren van de theorie en andersom.

Wiskundige steekproeven

Het artikel over fundamenteel onderzoek naar wiskundige steekproeven focust op de theoretische kant van de wiskunde met betrekking tot geldsteekproeven. Het verwijst naar de complexe wiskunde die een aantal mogelijke varianten van het extrapoleren van de bovengrenzen verklaart, en verwijst belangstellenden naar het desbetreffende onderzoek zonder de formules en wiskundige bewijzen weer te geven die noodzakelijkerwijs bij deze materie horen.

Ook bevat de bundel drie artikelen die eerder in het MAB zijn verschenen en een artikel uit Handboek Accountancy. De MAB-artikelen gaan over risicoanalyse in de accountantscontrole, statistische technieken voor het bijsturen van de interne beheersing en de effecten van een goede interne beheersing op volgende controles. Het artikel uit Handboek Accountancy gaat over de relatie van het begrip materialiteit met de operationele grootheden uitvoeringsmaterialiteit en toelaatbare afwijking.

Columns

Een belangrijk deel van het gedachtegoed van de Stuurgroep is vastgelegd in columns. De redacteurs van de bundel hebben er veel van in de bundel opgenomen. De meeste daarvan gaan over gegevensgerichte detailcontroles en cijferanalyse (of zo men wil data-analyse), kortom, controletechnieken die gerelateerd zijn aan kwantitatieve methoden en technieken.

In de bundel heeft de redactie zich alleen bekommerd om financiële controles. Zoals ook uit de columns blijkt kan dat bijvoorbeeld een jaarrekeningcontrole zijn, een fiscale controle en uiteraard ook een fraudeonderzoek.

E-boek

De bundel is gepubliceerd als e-boek. Er is een beperkt aantal papieren exemplaren gedrukt. Het boek zal tijdens het twaalfde symposium van de Stuurgroep, op 22 mei 2019, worden aangeboden aan de directeur van de Foundation for Auditing Research prof. dr. Jan Bouwens en aan de voorzitter van het Limperg Instituut prof. dr. Tom Groot.

Belangstellenden kunnen via de site van het Limperg Instituut (www.limperginstituut.nl) het e-boek opvragen.

Hein Kloosterman RE RA, gepensioneerd adviseur IT-audit en Statistical Audit. Lid van de Stuurgroep Statistical Auditing.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.