Pensioenen

Mijn dank aan de gepensioneerden is groot

Meestal bedanken we iemand pas als we het cadeautje ontvangen hebben. Ik wil breken met deze traditie en alvast ruimschoots voordat ik het cadeautje krijg al onze gepensioneerden bedanken. Het risico is namelijk, dat als ik het cadeautje over enkele jaren ontvang, niet alle gepensioneerden meer in leven zijn. En dat terwijl zij toch een hele hoge prijs voor mijn cadeautje betaald hebben. Ik wil ze daarom nu alvast van harte danken voor de indexatie van mijn pensioen.

U zult zich afvragen of ik mij wel goed voel. Indexatie van pensioen - hoe kan dat nou? U denkt misschien wel dat ik een klap van de molen heb gekregen. Ik kan u verzekeren, dat is niet het geval. Ik weet precies waar ik het over heb.

Maar, zult u denken, hoe kan het nou dat jouw pensioen indexeert, terwijl onze indexaties al jaren op slot zitten. Dat zal ik u uitleggen. Ik ontvang mijn pensioen pas over vijf jaar, want ik ben nu 62. En daar zit hem nu juist de kneep.

Pensioenen worden al dertien jaar niet geïndexeerd. Dat komt omdat de rente ook al dertien jaar daalt en inmiddels 0 procent is. Hoe lager de rente, hoe lager de dekkingsgraad. En dat terwijl pensioenfondsen  door decennia heen 7 procent rendement maken en het geld inmiddels letterlijk tegen de plinten op klotst. Het rendement is bijna 14 miljoen euro per uur, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Dat is meer dan 2 ton per minuut.

Zoals u weet hebben overheden erg veel geld uitgegeven aan coronamaatregelen. De vraag naar geld is momenteel groot en de ECB zal echt ook een keer moeten stoppen met het opkopen van obligaties. Rente is een gevolg van vraag en aanbod naar geld. De vraag naar geld stijgt momenteel en daarmee stijgt ook de rente. Dat leidt tot de conclusie, dat op basis van het leerstuk van vraag en aanbod, de rente zal stijgen.

Stel, dat de rente naar 2 procent stijgt in de komende vijf jaar. Dan stijgt de dekkingsgraad bij pensioenfondsen al naar 150 procent. In dat geval, hopelijk over vijf jaar, kan ruimhartig geïndexeerd worden, inclusief alle niet gegeven indexaties van de afgelopen jaren.

Bij deze laat ik dus de reeds gepensioneerden alvast weten dat mijn dankbaarheid groot is. Minister Koolmees heeft, tegen beter weten en de Europese regels in, halsstarrig vastgehouden aan de rigide rekenregels waardoor indexaties onmogelijk zijn. Inmiddels heeft hij aangegeven om als minister terug te willen komen en niet als kamerlid. Nu D66 het bij de verkiezingen goed gedaan heeft, is het niet uitgesloten dat hij terugkomt als minister van Sociale zaken. Hij heeft het tot zijn persoonlijke doel gemaakt om ons wereldberoemde en, op de rekenrente na, goed functionerende pensioenstelsel overhoop te gooien. Dat is wel jammer, net nu ik dacht zeker te weten dat het wel weer goed zou komen met die indexaties. Maar, toch bedankt.

Paul van der Heide is hoofd Pensioenjuristen en actuariële diensten bij Hermans & Partners.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.