Paul van der Heide

Paul van der Heide

Paul van der Heide is verbonden aan Nederlands Pensioenbureau Legal.

Afbeelding Column pensioenen

Verhaalbaarheid schade vormt een steeds groter probleem

Wij merken dat wanneer werkgevers worden aangesproken door hun personeel over het nakomen van oude bepalingen in pensioenregelingen - soms zelfs eindloon-claims - de kans op verhaalbaarheid van de schade afneemt. En dat terwijl de kans om te worden aangesproken juist aanzienlijk toeneemt. Tevens blijkt dat de werkgevers deze werknemer-claims steeds lastiger kunnen verhalen op adviseurs of verzekeraars. Waar heeft dit zijn oorzaak in?

x 0 Paul van der Heide
Afbeelding Column pensioenen

Pensioenadvies hoort thuis bij accountantsorganisatie

Naar mijn mening is de accountantsorganisatie, naast enkele gespecialiseerde adviesbureaus, de organisatie bij uitstek waar pensioenadvies thuishoort. Een pensioenregeling is immers gewoon een arbeidsrechtelijke aangelegenheid. En veel accountantsorganisaties doen dit met succes: er wordt gemiddeld vijf procent van de totale omzet uit pensioenadvies gehaald, blijkt uit ons eigen onderzoek.

x 5 Paul van der Heide
Afbeelding Column pensioenen

Waar bleef de accountant?

Soms maak je situaties mee waar je je enorm over verbaast. Als accountant, belastingadviseur of pensioenadviseur is het doel van je professionele leven toch om ondernemingen bij te staan in de complexe wereld waarbinnen ondernemingen opereren. Naar mijn mening mag een onderneming verwachten dat deze adviseurs je actief beschermen tegen de boze wereld daarbuiten. Of in elk geval waarschuwen tegen lichtzinnig handelen. Helaas is dat niet altijd de realiteit.

x 0 Paul van der Heide