Bob Hoogenboom

Bob Hoogenboom

Bob Hoogenboom is hoogleraar forensic business studies Nyenrode en bijzonder hoogleraar politiestudies en veiligheidsvraagstukken aan de Vrije Universiteit.
Hij publiceert en verzorgt onderwijs over corporate governance, fraude-, compliance- en veiligheidsvraagstukken en geeft advies aan publieke en private organisaties belast met toezicht, handhaving en regulering.

Opinie

Commissie De Wit: oorzaken van de crisis

De opdracht van de commissie De Wit is onder meer de oorzaken van de financiële crisis bloot te leggen. In deze oorzakenarcheologie zullen verschillende niveaus van verklaringen worden aangeboord. Net als archeologen verschillende aardlagen benoemen, zal de commissie De Wit verschillende oorzakenlagen benoemen: van zelfoverschattende overnames tot de bonuscultuur, van exorbitante zelfverrijking tot de kwaliteit van toezichthouders, van onbegrijpelijke financiële producten tot de rol van accountants. En, er zullen nog wel meer niveaus worden benoemd.

x 2 0 0 Bob Hoogenboom
Opinie

Financiële decadentie

Het oude financiële systeem ligt op sterven. Het bestaande financiële toezicht ligt aan het infuus. Onschuldige toeschouwers van al dit smakeloze vertoon - burgers die vertrouwen hadden in financiële producten, in hun pensioenopbouw, in de banken en verzekeraars, in de overheid en de aangestelde toezichthouders, in hun tussenpersonen en in de accountants die wettelijk een plicht hebben jegens het maatschappelijk verkeer - zijn verbijsterd.

x 1 0 0 Bob Hoogenboom
Opinie

Het verraad der klerken

'De wereld staat in brand en wat doen de accountants?', vraagt Leon van den Nieuwenhuijzen zich af. Gert Smit schrijft een column 'Lokale sufferdjes' en roept accountants op om positie in te nemen in het maatschappelijke debat omdat 'onze eigen geloofwaardigheid' in het geding is. De titel van de bijdrage van Marcel Pheijffer 'Bord voor de kop' spreekt boekdelen. Bovendien roept Tom Nierop de commerciële hoogleraren, veelal werkzaam als partner bij een accountantskantoor, op juist nu van zich te laten horen.

x 1 0 0 Bob Hoogenboom
Opinie

Heart of Darkness en het kapitalisme: de kaarten worden opnieuw geschud

De hoofdfiguur in Joseph Conrad's Heart of Darkness, kapitein Marlow, vaart stroomopwaarts de rivier de Kongo op om de ontspoorde handelsagent Kurz op te halen. De roman uit 1899 geldt als een literaire klassieker. Vanwege het verhaal, maar ook als een parabel over het individu die naarmate hij dieper in de jungle raakt zichzelf verliest. Ook wordt het boek gezien als een morele aanklacht jegens het brutale en wrede 19e eeuwse kolonialisme.

x 1 0 0 Bob Hoogenboom