Diana Clement

Diana Clement

Diana Clement is waarnemend voorzitter SRA en naast partner ook lid van het Dagelijks Bestuur bij Borrie. Eerder was ze voorzitter van de NOvAA en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. In 2014 was ze lid van de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep.