Discussie Opinie

Behoefte aan verbinding

Zoveel mensen, zoveel meningen. De verkiezing van een voorzitter voor ons mooie beroep stimuleert die meningen. Tja, noblesse oblige geldt wanneer je je als beroep bezighoudt met het begrip 'vertrouwen'.

Diana Clement

Meningen over wat nodig is voor goed voorzitterschap, mits onderbouwd en gebracht met de juiste intenties, zijn goed. Het scherpt immers de focus op wat goed is voor onze beroepsorganisatie, ook en juist als onderdeel van de maatschappij. Dat is als we werkelijk luisteren naar elkaar. Wat ik jammer vind te moeten constateren, gezien de toon van reacties via media, is dat we daar blijkbaar nauwelijks in slagen. We luisteren niet naar de woorden achter de woorden. De dialoog is weg, wordt niet levend gehouden. Polarisatie ontstaat, het is hard tegen hard. En soms ook persoonlijk, op de mens gespeeld.

Luisteren en verstaan

Onze pluriforme beroepsorganisatie bestaat uit zoveel mensen, zoveel verschillende accountants zijn er lid van. Al deze mensen willen vertegenwoordigd worden door iemand die luistert naar wat hen bezighoudt, begrijpt, verbindt. En er samen met anderen ook voor zorgt dat de beroepsorganisatie de beste condities en kaders creëert waarin zij hun werk goed kunnen doen: jong en oud, net afgestudeerd en met pensioen, werkzaam als intern accountant en in het management van organisaties, bij de overheid of werkzaam in de openbare praktijk. En in de openbare praktijk zijn weer allerlei verschillen in groepen en meningen (lees belangen) te vinden.

Volgens mij staat de beroepsorganisatie (en dat zijn ook wij) voor de opgave om een voorzitter te vinden, die op de boeg wil staan voor alle leden. Iemand die niet denkt vanuit de verschillen, maar juist graag de binnenwereld én de buitenwereld wil verbinden. Iemand die op zoek is naar datgene wat we gemeenschappelijk hebben, niet wat ons scheidt. Trots op het vak en midden in de maatschappij.

Kleur geven

Of dat iemand vanuit ons vak moet zijn of juist niet? Vele andere koninklijke beroepsorganisaties kiezen voor een voorzitter uit het beroep zelf. Wellicht omdat 'luisteren en verstaan' dan makkelijker gaat. Zelf zou ik daar ook voorstander van zijn. Maar dat is mijn mening.

Mijn oproep is om met mij te denken vanuit de dialoog en verbinding. Dat is alleen mogelijk door op zoek te gaan naar wat 'gemeengoed' is. Staan voor het mkb en denken vanuit kwaliteit bijvoorbeeld. Dat is hoe wij vanuit SRA samenwerken met de NBA. Daarmee bereik je mijns inziens heel veel, voor iedere tint in het mooie kleurenpalet van de beroepsorganisatie.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Diana Clement is waarnemend voorzitter SRA en naast partner ook lid van het Dagelijks Bestuur bij Borrie. Eerder was ze voorzitter van de NOvAA en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. In 2014 was ze lid van de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.