John Weerdenburg

Juist voor een rol als praktisch probleemoplosser hebben veel accountants ooit hun titel behaald. Ook de NBA durft te acteren in deze crisistijd, vindt John Weerdenburg.

Discussie Column

De accountant kijkt mee, dus is het oké

Voor veel ondernemers komen de uitdagingen op dit moment uit alle hoeken en gaten. Hoe houden ze hun bedrijf op de rit, waar kunnen ze hulp krijgen? En is die afdoende om het de komende periode vol te kunnen houden? Kortom, ondernemers hebben nu meer dan ooit behoefte aan een accountant die voor hen klaar staat, met het oog op de (snelle) beslissingen die ze moeten nemen.

Het maatschappelijk verkeer hecht waarde aan de accountantsrol. En in april 2020 prevaleert dan niet het vaktechnisch kader, maar juist het vertrouwen dat er ontleend mag worden aan de opinie van een accountant. Juist nu! Die opinie is vormvrij en mag dus net zozeer een financiële verantwoording zijn als een mailtje, een telefoontje, een prognose of een kritisch gesprek. In deze crisistijd zien we de accountant (even zwart-wit) dan ook evolueren van ‘vaktechnisch monster’ naar praktische probleemoplosser. En juist voor de vervulling van díe rol hebben veel accountants hun titel behaald. Ik vind dat een essentieel aspect van het beroep van mkb-accountant, die hier dus ook zijn of haar verantwoordelijkheid in heeft te pakken. Maar ook de NBA doet dit, getuige deze citaten op de NBA-website:

“De NBA roept haar leden op om juist nu haar meerwaarde te laten zien. Onze beroepsgroep zorgt door de hele keten heen voor toevoeging van betrouwbaarheid aan informatie waarmee juist nu economische beslissingen moeten worden genomen. Medisch personeel draagt nu zorg voor de fysieke gezondheid en wij voor de economische; ook als dat risico’s met zich meebrengt.”

“De NBA begrijpt dat individuele accountants nu voor enorme dilemma’s komen te staan en zelf risico lopen niet volledig compliant te zijn omdat de regelgeving niet altijd goed voorziet in crisissituaties als deze. Indien de accountant zijn besluitvorming hieromtrent goed communiceert met betrokkenen en deze goed documenteert in de dossiers, is de NBA voornemens om met toezichthoudende instanties overleg te plegen om coulance te betrachten ten aanzien van compliance met wet- en regelgeving voor de duur van deze coronacrisis.”

De NBA voorziet haar leden van informatie, geeft praktische tips en handreikingen. Zo is Alert 42 een juweeltje, omdat deze bestemd is voor alle accountants en omdat relevante informatie keurig is gesegmenteerd voor de praktische uitvoering van de verschillende accountantstaken. Daarnaast acteert de NBA ook op een ander niveau, door als belangenbehartiger verzoeken te ondertekenen aan de Belastingdienst, ministeries en andere loketten, om de crisisregelgeving zo pragmatisch mogelijk in te steken.

Dit laat echter ook zien dat de NBA zich in tijden van crisis niet met geweld blijft vastklampen aan bestaande kaders, maar durft te acteren op wat accountants en ondernemers nú nodig hebben. Waar Nederland rekent op zijn accountants, kan de accountant op zijn of haar beurt rekenen op de NBA. Uiteraard hoeft zich dat niet te beperken tot crisistijden.

Wat vindt u van deze column?

Reageer

John Weerdenburg AA is mede-oprichter van adviesorganisatie Auxilium Adviesgroep BV te Leusden.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.