John Weerdenburg

John Weerdenburg

John Weerdenburg AA is mede-oprichter van de adviesorganisatie Auxilium Adviesgroep BV te Leusden.

Zijn werkzaamheden zijn voornamelijk het verlenen van vaktechnische ondersteuning bij accountantskantoren in het mkb. Daarnaast begeleidt hij kantoren bij de collegiale toetsingen en implementatie van kwaliteitsystemen. John is tevens docent op vele vaktechnische terreinen in het mkb.

Afbeelding Onroerend goed

Verwerking van een herinvesteringsreserve in de jaarrekening

Bij de jaarrekening op fiscale grondslag is de herinvesteringsreserve (HIR) een opvallende post. Belangrijkste reden: de verwerking wordt niet alleen bepaald door verslaggevingsregels, maar ook door de fiscale mogelijkheden. In dit artikel, het tweede van een reeks over onroerend goed, staan beide centraal. Extra aandacht is er voor de verwerking van een nog niet benutte HIR, die wordt opgenomen onder het eigen vermogen van de rechtspersoon. Dat heeft effect op deelnemingen, die worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde.

x 0 John Weerdenburg
Afbeelding Jaarverslaggeving

Slaat RJ de plank mis bij de jaarrekening op fiscale grondslag?

Microrechtspersonen en kleine rechtspersonen mogen bij het opstellen van de jaarrekening al enkele jaren kiezen voor een jaarrekening op fiscale grondslag of een commerciële jaarrekening. In de toelichting moet de keuze worden vermeld. Logisch, want de gebruiker moet wel in staat kunnen zijn om de cijfers met toelichtingen goed te interpreteren. Is dat echt mogelijk? De jaarrekening op fiscale grondslag verlangt veel deskundigheid. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is de gebruiker op belangrijke onderdelen niet van dienst.

x 5 John Weerdenburg
Afbeelding Opinie

Ga staan als je accountant bent!

Plaats van handeling: stadion Galgenwaard in Utrecht, zondag 28 mei 2017, 12.30 uur. FC Utrecht, bezig met een fantastisch seizoen, moet in de play-offs voor Europees voetbal een 3-0-nederlaag tegen AZ wegwerken. De eerste wedstrijd in Alkmaar verliep dramatisch. Ondanks het feit dat Utrecht met een straatlengte voorsprong op AZ vierde werd in de competitie, werden ze in Alkmaar afgedroogd. En ze mochten nog blij zijn dat het bij 3-0 bleef.

x 4 53 30 John Weerdenburg
Opinie

Schep eindelijk duidelijkheid over toetsingsnormen

De trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam was in 2015 goed voor 31 procent van alle snelheidsboetes op de Nederlandse snelwegen, meldden media in 2015. In totaal kregen 989.000 mensen een acceptgiro. Veilig Verkeer Nederland sprak van een 'cryptische wegindeling'. Zo variëren de toegestane snelheden er tussen de 80 en 130 km per uur, en gelden er na 19.00 uur weer andere maximumsnelheden dan voor 19.00 uur.

x 6 67 15 John Weerdenburg
Opinie

Nieuwe norm in maatschappelijk verkeer: de flitspalentheorie

Flitspalen zijn er voor de veiligheid. Verkeersdeelnemers die zich niet aan de afspraken houden riskeren een boete, voor wie keurig de maximumsnelheid aanhoudt zijn ze geen bedreiging. Velen proberen zo hard te rijden dat ze nét niet worden geflitst en de radio geeft geregeld de 'flitsplaatsen' door. Kortom, men vertoont 'calculerend gedrag' waarbij wordt ingeschat hoe groot de 'flitskans' is en hoe hoog de boete.

x 4 0 0 John Weerdenburg