John Weerdenburg

Als Nederland wil kunnen blijven rekenen op zijn accountants, zullen die accountants extra tijd moeten krijgen om de jaarrekening op te maken, meent John Weerdenburg.

Discussie Column

Accountants halen deadline jaarrekening 2019 niet

Rechtspersonen die onder Titel 9 BW2 vallen moeten uiterlijk op 31 oktober aanstaande de jaarrekening 2019 hebben opgemaakt. Dat is al snel, vooral wanneer je het als accountant in de afgelopen periode toch al erg druk hebt gehad om je cliënten extra bij te staan. Uit een enquête die Auxilium recent uitvoerde, blijkt dat ruim driekwart van de mkb-accountantskantoren deze deadline niet gaat halen. Een groot deel van deze kantoren (57 procent) geeft aan dat er tussen de 10 en 25 procent achterstand is opgebouwd.

Uitkomst enquête (433 reacties)

Haalt u, voor alle cliƫnten waarvoor dit van toepassing is, de deadline van 31 oktober 2020 die geldt bij het uitbrengen van de jaarrekeningen 2019?

 

Ja: 23,4%                            Nee: 76,6%

 

Voor welke percentage van de opdrachten die hiervoor in aanmerking komen is dit het geval?

 

Minder dan 10%                            19%
10% > 25%                                      57%
25% > 50%                                      21%
Meer dan 50%                                 3%

Veel accountants – en dan met name de samenstellend accountants – hebben door corona achterstanden opgelopen. Als gevolg hiervan krijgen ze in oktober, naast de gebruikelijke kwartaalpiek, nog een flinke portie extra werk op hun bord, vanwege de benodigde werkzaamheden in het kader van de eindafrekeningen van de NOW 1-regeling. Kortom, geen herfstvakantie, alle verloven op voorhand ingetrokken! Want elke accountant weet het: als de jaarrekening niet binnen de verplichte termijn wordt opgemaakt, loopt het bestuur risico. Door de termijnoverschrijding kan immers het vermoeden ontstaan dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur, waardoor bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alle schulden van de rechtspersoon. Als dat gebeurt, kan het voor de accountant nog weleens kwaad kersen eten worden. Het gevaar loert immers dat hij in dat geval ook aansprakelijk kan worden gesteld, omdat hij er een slechte planning op nahield.

Wat zegt de tijdelijke wet?

Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 heeft de overheid in april 2020 een aantal spoedeisende tijdelijke voorzieningen opgenomen in de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’. In deze wet staan onder andere bepalingen rondom verslaggeving en algemene vergaderingen. In artikel 22 in deze wet is over de onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur van de besloten vennootschap het volgende opgenomen: “in afwijking van artikel 248 lid 2 wordt een verzuim van de verplichting uit artikel 394 tot openbaarmaking van de jaarrekening die betrekking heeft op het meest recente afgesloten boekjaar niet in aanmerking genomen, indien dat te wijten is aan de gevolgen van de uitbraak van COVID-19.” Deze regeling voorziet dus wel in mogelijk uitstel van de publicatieplicht, maar níet in uitstel van het opmaken van de jaarrekening!

Opschorten

We kunnen geen ijzer met handen breken. Als Nederland wil kunnen blijven rekenen op zijn accountants, zullen die accountants ook extra tijd moeten krijgen om de jaarrekening op te maken. Er gaan nog steeds maar 24 uur in een dag en structurele overbelasting werkt altijd averechts. Daar zagen we in de afgelopen periode talloze voorbeelden van in de zorg, maar dit geldt natuurlijk net zozeer voor accountants.

Ik pleit er in deze uitzonderlijke situatie dan ook voor om de termijn voor het uitbrengen van de jaarrekeningen 2019 te verlengen tot 31 december 2020. Die loopt dan gelijk met de publicatietermijn.

Wat vindt u van deze column?

Reageer

John Weerdenburg AA is mede-oprichter van adviesorganisatie Auxilium Adviesgroep BV te Leusden.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.