John Weerdenburg

Recent is de uitkomst van het ledenonderzoek van de NBA gepubliceerd, waarmee de NBA wilde nagaan in hoeverre het aanbod van diensten aansluit bij de wensen van leden. In de meeste situaties moet een dergelijk onderzoek resulteren in een bevestiging. Hier gebeurde dat niet, aldus John Weerdenburg.

Discussie Column

NBA, geen daadkracht maar praatkracht

In het verslag over het ledenonderzoek is het volgende te lezen: "De meest opvallende conclusie, leden hebben vooral behoefte aan inhoudelijke ondersteuning. In de drie onderzoeken geven zowel de actieve leden, als de leden zonder functie en de trainees aan dat men behoefte heeft aan nog meer vakinhoudelijke verdieping. Ook noemen leden vaak 'meer aandacht voor mkb'. Dit laatste is een van de punten die we nader zullen onderzoeken tijdens de aanvullende gesprekken die we de komende periode hebben met leden en stakeholders."

Hoezo, een opvallende conclusie? Deze uitkomst was toch vreselijk voorspelbaar? We weten dit al zeer geruime tijd. Waarom de NBA dan - blijkbaar - niet? En dan is het nog niet genoeg… De NBA wil namelijk nóg meer onderzoeken en gesprekken initiëren met leden en stakeholders. Maar is dat wel nodig? In de afgelopen jaren ben ik talloze keren aangeschoven bij ledenvergaderingen, rondetafelbijeenkomsten, webinars en andere inventariserende activiteiten. Want daar is de NBA goed in. Héél goed. Praten, praten, overleggen, sparren en nog eens overleggen. En zodra de uitkomst met tromgeroffel is gepresenteerd, springt men acuut terug in de bekende groef van wéér praten, wéér overleggen.

Veel leden snakken ondertussen naar daadkracht in plaats van praatkracht door de NBA. Naar activiteiten, waardoor ieder lid zijn of haar contributie gewoon met een glimlach betaalt, vanwege de toegevoegde waarde die de NBA hem of haar oplevert. De NBA mag blij zijn met dit verplichte lidmaatschap, want in de private sector zouden veel leden hun lidmaatschap al hebben opgezegd.

Waar het aan schort, is dat de NBA haar betrokkenheid bij - en activiteiten voor - mkb-accountants veel te weinig zichtbaar maakt. Daarom laait ook elk kwartaal, na verschijning van ons clubblad, de discussie op social media en dergelijke op, omdat er weer een editie het licht ziet zonder mkb-onderwerpen. Is dat nu werkelijk zo'n opgave? Een column van een bestuurslid mkb, een vaktechnisch artikel, een interview met een toetser (of getoetst kantoor); zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat is toch niet ingewikkeld? Mkb-accountants zijn toch ook niet massaal mediaschuw? Je maakt mij niet wijs dat zij nooit met een verhaal in het blad willen. Bovendien: In een ledenstructuur bepalen de leden toch de inhoud van hun 'clublad'? Zij willen een blad kunnen doorbladeren waarin iedere 'bloedgroep' wordt bediend, in evenredige mate. Het is eigenlijk heel simpel; voldoende aandacht in het blad is (h)erkenning. Juist dát zorgt voor verbinding en vertrouwen.

Ondertussen wordt er achter de schermen (jammer toch, achter de schermen…) hard gewerkt om de mkb-accountant wel degelijk concreet van dienst te zijn. Zo is sinds begin februari de gratis nieuwe compliancetool (COMPact) beschikbaar. Deze digitale tool bundelt de compliancetaken van je kantoor in een overzichtelijk jaarplanning. De tool houdt rekening met het type kantoor (grootte, type opdrachten, wel of geen personeel) dat je hebt. Het product is bedacht en ontwikkeld door een enthousiaste groep mkb-accountants, die samen de vertaalslag maakten van vaktechniek naar praktische hulpmiddelen en tips. De NBA speelde hierbij een faciliterende rol.

Ik zeg maar zo: Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar laat dit initiatief een eerste aanzet zijn om leden betrokken te houden bij ons mooie beroep – en onze beroepsorganisatie. Geen woorden, maar daden. Wat mij betreft mogen er nog veel van dit soort initiatieven volgen.

Wat vindt u van deze column?

Reageer

John Weerdenburg AA is mede-oprichter van adviesorganisatie Auxilium Adviesgroep BV te Leusden.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.