Arjan Brouwer

Het omzetten van de liefde voor het vak in de juiste daden is gewoon hard werken, aldus Arjan Brouwer.

Discussie Column

Werkwoord

24 uur per dag
7 dagen in de week
12 maanden in het jaar
We hebben nooit genoeg gehad
Liefde is een werkwoord
En wij, wij beseffen dat

Naast feesttentklassiekers als Per spoor (kedeng kedeng) en Het dondert en het bliksemt (en het regent meters bier) heeft Guus Meeuwis ook meer diepgaande en gevoelige nummers geschreven. Eind november moest ik denken aan het nummer Liefde is een werkwoord van begin deze eeuw. Liefde is belangrijk, maar velen zullen er op enig moment in hun relatie achter komen dat alleen liefde niet genoeg is om een relatie te laten slagen. Liefde is een heel belangrijke voorwaarde, maar een goede relatie vereist ook dat je er hard aan werkt, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 12 maanden in het jaar.

Na het uitkomen van de slotrapportage van de kwartiermakers en hun optredens en interviews in het kader daarvan, heb ik accountants gesproken en berichten langs zien komen van accountants die moeite hadden met de kritiek die op de sector werd geuit. Ze vonden dat onvoldoende werd gezien hoe hard er wordt gewerkt aan kwaliteit, hoe het maatschappelijk belang wordt gediend of hoe er wordt geïnnoveerd.  

Stuk voor stuk accountants die liefde hebben voor hun vak en die het pijn doet dat zij, of in ieder geval hun sector, worden bekritiseerd. Dat de kwartiermakers stellen dat ze continu druk van buitenaf nodig hebben om de gewenste beweging te realiseren. Terwijl ze toch echt van goede wil zijn en hard hun best doen. Waarom wordt dat in twijfel getrokken?

Als ik naar de kwartiermakers luister, heb ik niet de indruk dat ze twijfelen aan de vraag of individuele accountants voldoende liefde hebben voor hun vak. Ook de tone at the top in de accountantsorganisatie is over het algemeen goed. En de kwartiermakers komen op basis van de uitgevoerde onderzoeken tot de conclusie dat van ingrijpende wijzigingen in de structuur waarin accountants werken, geen positieve effecten verwacht moeten worden. Het afschaffen van multidisciplinaire organisaties of partnerorganisaties, het invoeren van joint audits of intermediairs gaan niet positief bijdragen aan de kwaliteit van de controles. Een enkele gebroken grammofoonplaat zal zo nu en dan nog eens op één van deze thema's blijven hangen, maar de conclusie van de kwartiermakers is dat de energie beter in andere zaken gestoken kan worden.

Waarin dan? Opleiding en innovatie. Tijd maken voor kwaliteit. De dialoog blijven aangaan met stakeholders en wederzijds begrip realiseren voor behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden. Blijven werken aan de kwaliteitsgerichte cultuur en zorgen voor een omgeving waarin tegenspraak en een professioneel-kritische instelling worden gestimuleerd. Kritisch zijn op te controleren organisaties, hoge eisen stellen aan hun governance, interne beheersing en transparantie en consequenties verbinden aan tekortkomingen op dat vlak. Goede frauderisico-analyses en een adequate controle-aanpak om ze te adresseren. Continuïteit en duurzaamheid hoog op de agenda. En ga zo maar door. Het komt erop neer dat het omzetten van de liefde voor het vak in de juiste daden gewoon hard werken is, waar iedereen elkaar op moet blijven uitdagen.

Kritiek krijgen is nooit leuk. Een eerste defensieve reactie is menselijk. Maar als je het dan even op je in laat werken, kun je er vaak wel iets mee. En ja, een beetje druk is soms nodig om dat met voldoende voortvarendheid te doen. Is de sector daar ooit mee klaar? Nee nooit. Want:

Liefde is een werkwoord
Cultuur is een werkwoord
Kwaliteit is een werkwoord
Communicatie is een werkwoord
Wederzijds begrip is een werkwoord
Vertrouwen is een werkwoord
En accountants, die beseffen dat

Wat vindt u van deze column?

Reageer

Arjan Brouwer is partner bij PwC en hoogleraar externe verslaggeving aan de VU Amsterdam.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.