Discussie Opinie

Omarm de uitdagingen van deze tijd

Mucahit Cavdar deed in een gesproken column op de Accountantsdag een beroep op de toehoorders: Wees trots op je rol als accountant en zie in hoe belangrijk en relevant je bent voor de samenleving. Omarm de uitdagingen van deze tijd met vastberadenheid.

Mucahit Cavdar

De Accountantsdag is gewijd aan het vieren en begrijpen van de cruciale rol die accountants hebben in onze samenleving, vooral in deze onzekere tijden. Het thema van dit jaar is veelzeggend: 'Zeker in deze tijd.' Het benadrukt niet alleen de uitdagingen waarmee we momenteel worden geconfronteerd, maar ook de noodzaak van betrouwbaarheid, stabiliteit en zekerheid die accountants inbrengen in onze dynamische en onzekere wereld.

De wereld zit in een transitie en van de accountant wordt verwacht een baken van stabiliteit te zijn. Zekerheid is daarom geen luxegoed; het is een essentiële pijler voor duurzaam succes. Wij als accountants dragen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de financiële en niet-financiële fundamenten van organisaties stevig zijn, ongeacht de stormen die op hen afkomen.

Accountants staan daarom voor een grote uitdaging. In een tijdperk van toenemende complexiteit, snel veranderende regelgeving, technologische ontwikkelingen, schending van mensenrechten en klimaatverandering, is het de taak van de accountant om transparantie te bevorderen en onzekerheid te verminderen.

Transparantie vormt immers de sleutel tot het opbouwen en behouden van het vertrouwen van de maatschappij. En in deze onzekere tijd, waarin er behoefte is aan betrouwbare informatie, is de rol van de accountant als hoeder van het maatschappelijk verkeer van onschatbare waarde. Deze verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen compliance; het betreft ook het waarborgen van ethisch gedrag en het bevorderen van goede bedrijfspraktijken. Wij accountants zijn immers de poortwachters van de samenleving.

Twee punten helpen om invulling te geven aan de rol als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer:

In deze onzekere tijd is onze functie onmisbaar in het handhaven van de hoogste ethische normen. Wij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van verantwoord en integer gedrag. Dus neem bij elk besluit onze kernwaarden in ogenschouw, waak voor elkaars gedrag, spreek elkaar aan bij onwenselijk handelen.

Het fungeren als vertrouwenspersoon en zekerheid verschaffen gaat ook over vooruitkijken. Het is niet alleen een kwestie van het verleden vastleggen en controleren, maar ook anticiperen op toekomstige uitdagingen. Als accountant speel jij een cruciale rol bij het adviseren van organisaties over risicobeheer, financiën en strategische besluitvorming. In een wereld die constant in beweging is, moet jij de degene zijn die organisaties helpt om veerkrachtig te blijven en zich aan te passen aan verandering.

Vanuit de samenleving wordt er nogal wat verwacht van de accountant. Die samenleving heeft in toenemende mate behoefte aan zekerheid en stabiliteit. Eerst zag deze behoefte voornamelijk toe op financiële gegevens, maar nu in toenemende mate op niet financiële zaken zoals ESG.

Ook jonge collega's staan voor een grote uitdaging. De druk op jonge accountants neemt toe en dat terwijl de verwachtingen vanuit de samenleving toeneemt. De studie bijvoorbeeld wordt zwaarder en langer, compliance neemt toe en dat terwijl de arbeidsmarkt krap en toestroom van studenten afneemt. Soms vergeten we dat accountants ook gewoon mensen zijn.

Ook de komende tijd zullen we tegen veel nieuwe zaken aanlopen. En dat zal wellicht niet altijd even goed gaan. Maar wij kunnen trots zijn op de rol die we als accountants hebben en op het werk dat we neerzetten. We zijn degenen die stabiliteit brengen in chaotische tijden, degenen die vertrouwen opbouwen wanneer twijfel heerst, en degenen die vooruitkijken wanneer anderen aarzelen.

Wees daarom trots op het feit dat je accountant bent en zie in hoe belangrijk en relevant je bent voor de samenleving. Laten we de uitdagingen van deze tijd met vastberadenheid omarmen. Laten we blijven streven naar excellentie in ons vak en de vertrouwensbanden versterken die de basis vormen van onze professionele gemeenschap.

Deze column is uitgesproken tijdens de Accountantsdag 2023, op 23 november in Leusden. 

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Mucahit Cavdar is accountant in opleiding bij PwC en host van de BusySeasonTalks.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.