Magazine

Nieuwe voorlichtingscampagne daagt jongeren uit

De NBA Impact Challenge-campagne, gericht op scholieren en studenten, krijgt een herstart. In de zomermaanden werkte de NBA samen met bureau Soapbox aan nieuw campagnemateriaal en de ombouw naar een online opzet. Dit najaar wordt de campagne uitgerold.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 4, 2020

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Marc Schweppe

In 2019 liet de NBA onderzoek doen naar het imago van de accountant. Slechts één op de zes Nederlanders vondhet een aantrekkelijk beroep. Niet verrassend vielen termen als ‘stoffig’, ‘saai’ en ‘niet innovatief’. Maar weinig mensen weten bovendien wat een accountant nou eigenlijk doet. Tegelijk is er nog altijd een grote behoefte aan jonge accountants.

Na een selectieronde vroeg de NBA aan jongerenmarketingbureau Soapbox om een nieuwe arbeidsmarktcampagne te ontwikkelen, die jongeren niet alleen laat kennismaken met het beroep, maar ook de bestaande negatieve beelden wegneemt. Doelgroep: havo- en vwo-bovenbouwscholieren en eerste- en tweedejaars hbo- en wo-studenten in financieel-economische studierichtingen.

NBA Impact Challenge

Soapbox stelde een accountant journey op en bracht zo in beeld waar de pijnpunten zitten om niet te kiezen voor het beroep, en de aanjagers om juist wel te kiezen voor een toekomst als accountant. Dat leidde tot de ‘NBA Impact Challenge’; een campagne gebaseerd op een concept van challenge based learning, waarbij jongeren gedurende een langere periode positief worden geprikkeld rondom een bepaald thema.

Als deelnemers aan de challenge adviseren scholieren en studenten de DJ Nicolas Baker en zijn manager Annabel van den Bosch over verschillende vraagstukken. Zo ontdekken zij dat er veel meer bij accountancy komt kijken: ethische dilemma’s, vragen over ondernemerschap, advisering op het gebied van investeringen of duurzaamheid, fiscale vraagstukken. De challenge is ‘op maat’: vragen voor wo-studenten zijn een stuk ingewikkelder dan die voor havo-scholieren. Zo maakt iedereen op zijn of haar eigen niveau kennis met het vak.

Tijdens een eerste kick-off krijgen deelnemende teams van scholieren of studenten algemene informatie over het beroep van accountant en de bijbehorende carrièrekansen; waar mogelijk in combinatie met een praktijkverhaal van een NBA-ambassadeur. Daarna kruipen de deelnemers in de huid van de accountant van DJ en manager en werken in groepjes verder aan de casus; alles in een online omgeving. Zo ontdekken zij gedurende een langere periode de dynamiek van het beroep.

Corona-proof

De NBA Impact Challenge-campagne werd door de NBA gelanceerd kort voor de lockdown medio maart. Omdat ook scholen en universiteiten moesten sluiten, werd de campagne meteen opgeschort tot het nieuwe schooljaar. In de zomer is gewerkt aan inhoudelijke verdieping. Ook is de campagne ‘corona-proof’ gemaakt en in een online vorm gegoten.

De casus van de DJ wordt ondersteund door een serie video’s, een uitgewerkte social media-strategie, een responsive carrièreportal en verschillende social video’s van accountancyboegbeelden en ambassadeurs. Volgens de NBA beantwoordt de nieuwe online opzet aan de behoefte van zowel scholieren en studenten als scholen en universiteiten. “We zijn ervan overtuigd dat we vanuit deze basis jongeren op een kwalitatieve manier écht kunnen raken en ze voor een toekomst in de accountancy prikkelen”, aldus Judith Lieverse, vanuit de NBA nauw betrokken bij de campagne. “Met het filmen en interviewen van boegbeelden en ambassadeurs willen we laten zien wat er zo aantrekkelijk is aan het accountantsberoep. Wat maakt het leuk of bijzonder? En welke toegevoegde waarde heb je nu precies als accountant?”

De campagne wordt dit najaar bij meer dan 75 middelbare scholen en hbo/wo-instellingen uitgerold en heeft als doel om in totaal meer dan tweehonderdduizend jongeren effectief te bereiken. Per onderwijsinstelling wordt uiteindelijk één team uitgekozen voor een finale, die is gepland voor 8 december 2020. Daar moeten zij een jury overtuigen en laten zien wat ze hebben geleerd.

De NBA zoekt jonge ambassadeurs

Pas net of niet langer dan drie jaar afgestudeerd als accountant? De NBA zoekt nieuwe ambassadeurs die aan scholieren en studenten willen vertellen over het accountantsberoep en de opleiding tot accountant. Jonge accountants (AA’s en RA’s) die werken als openbaar accountant, intern accountant, overheidsaccountant of accountant in business.

Naast de interactieve kennismaking met het vak, via de NBA Impact Challenge, worden ook live en online gastlessen ingezet, waarvoor de NBA nieuwe ambassadeurs kan gebruiken. Meer informatie is beschikbaar via Judith Lieverse van de NBA (j.lieverse@nba.nl).

Marc Schweppe is hoofdredacteur Accountant en Accountant.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.