Magazine

NBA nieuws - juni 2014

Dilemmapp: 'Gunst' voor snellere vergunning? - WNT-controleverklaring kleine organisaties beschikbaar - NEMACC publiceert onderzoek werkkostenregeling - Banken starten SBR Direct fase 2 - Schrijfwijzer Accountantsprotocollen - Alert nieuwe EU-regelgeving over derivatentransacties - NBA reageert op RJ-Uiting Financiële Instrumenten - Stappenplan machtigingen SBA.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 6, 2014

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Dilemmapp: 'Gunst' voor snellere vergunning?

Een wethouder vraagt om een gunst om moeite te doen een vergunning erdoor te krijgen. Wat zou u doen als accountant in business?

En wat vinden collega's? Het is een van de dilemma's die gebruikers van de onlangs gelanceerde NBA-dilemma-app ('dilemmapp') de afgelopen weken kregen voorgeschoteld. Deze gratis app voor accountants in business telt inmiddels vele honderden gebruikers, en ze zijn het lang niet altijd eens over de juiste handelwijze. Alle eerdere dilemma's zijn nog te bekijken en deelnemers kunnen ook zelf een discussie starten.

Download de app via de app store (zoekterm 'dilemmapp'). Login met AiBapp, wachtwoord dilemma's (met apostrof). De app is geschikt voor iPhone en iPad, maar kijk ook voor iPad bij de apps voor iPhone.

WNT-controleverklaring kleine organisaties beschikbaar

De voorbeeldtekst voor de goedkeurende controleverklaring voor niet jaarrekening controleplichtige organisaties over de aspecten van de Wet Normering Topinkomens is beschikbaar.

Zie nba.nl.

NEMACC publiceert onderzoek werkkostenregeling

NEMACC heeft onlangs de uitkomsten van een onderzoek naar knelpunten in de werkkostenregeling gepubliceerd.

Het onderzoek (te vinden op nba.nl) toont aan dat de werkkostenregeling in de huidige vorm niet tot eenvoudiger regelgeving en ook niet tot vermindering van administratieve lasten leidt. Het onderzoeksrapport komt met een aantal alternatieven voor de werkkostenregeling.

Banken starten SBR Direct fase 2

ABN AMRO, Rabobank en ING starten op 25 april 2014 SBR Direct fase 2 voor mkb-ondernemingen met een netto-omzet van maximaal 8,8 miljoen euro en met maximaal vijftig werknemers.

Vanaf juni vorig jaar konden eenmanszaken en zzp'ers al gebruik van SBR Direct (fase 1). Het betekent dat het nu beschikbaar is voor 98 procent van alle mkb-ondernemingen die gebruikmaken van financiering door een bank.

SBR Direct is ontwikkeld door het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) waarin de drie banken samenwerken. Meer informatie vindt u op sbrbanken.nl en sbrdirect.nl.

Schrijfwijzer Accountantsprotocollen

De NBA werkgroep Controleprotocollen (COPRO) heeft de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen gepubliceerd. Deze brochure met praktische tips is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers die protocollen opstellen bij ministeries, gemeenten, toezichthouders of brancheorganisaties. Juist nu gemeenten door decentralisering van rijkstaken zelf verordeningen moeten opstellen, is de schrijfwijzer een handige tool. Ga naar nba.nl voor deze schrijfwijzer.

Alert nieuwe EU-regelgeving over derivatentransacties

De NBA Alert 33 is gepubliceerd: 'Nieuwe EU-regelgeving over derivatentransacties; gevolgen voor accountants en cliënten'.

In de alert staat op welke organisaties deze regels van toepassing zijn. En wat de rol van de accountant hierbij is. De EU heeft als reactie op verschillende incidenten met derivatentransacties nieuwe regelgeving EMIR (European Market Infrastructure Regulation) uitgevaardigd. Deze regels zijn van toepassing op alle organisaties die gebruikmaken van derivaten. EMIR heeft als doel om de derivatenmarkt te herstructureren en veiliger en transparanter te maken.

EMIR heeft ook gevolgen voor accountants en deze alert gaat hierop in. Ook bij samenstellingsopdrachten kan het verstandig zijn deze regelgeving met de cliënt te bespreken en vast te stellen dat voldaan is aan de verplichtingen die EMIR oplegt. Veel organisaties maken namelijk gebruik van derivaten, ook in het mkb en in de publieke sector.

Download deze alert via nba.nl.

NBA reageert op RJ-Uiting Financiële Instrumenten 

De NBA reageert in een brief op de RJ-Uiting Financiële Instrumenten 2013-15.

Deze uiting bevat bepalingen over het scheiden van in contracten besloten derivaten van het basiscontract. De NBA signaleert onduidelijkheid over de toepassing in de praktijk bij leningen, waarin een geschreven optie op een renteswap is begrepen. Zulke leningen komen met name voor in de (semi)publieke sector. De NBA verzoekt de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) om voorbeelden op te nemen in de bijlage bij RJ 290 en/ of nadere leidraden over dit onderwerp in de Richtlijnen te verwerken. U vindt de reactie op nba.nl.

Stappenplan machtigingen SBA

Vanaf aanslagjaar 2014 vervalt de 'Elektronische Kopie Aanslag' (EKA).

Deze wordt vervangen door een SBR-variant: het 'Service Bericht Aanslag' (SBA). De EKA-machtigingen die u heeft worden niet automatisch omgezet naar SBA-machtigingen. U moet zelf nieuwe machtigingen van uw klanten aanvragen. Eventueel met behulp van uw aangiftepakket. Om u hierbij te helpen heeft Logius een stappenplan ontwikkeld (te vinden op nba.nl.).

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.