de Accountant nr. 5 2004

MAGAZINE |

Geschenk voor accountants

“Een groot geschenk. Een reddingsboei die het beroep wordt toegeworpen.” Zo betitelde Ruud Veenstra in...

MAGAZINE |

Nieuws

MKB-accountants verwachten omzetdaling - Onderzoek jaarverslagen - Deloitte wil af van Human Capital...

MAGAZINE |

'Geen grensverkenning bij advisering'

Zichtbaarder zijn, actiever opereren in maatschappelijke discussies en duidelijker stelling nemen over...

MAGAZINE |

Stakeholders over accountants

Zevenhonderd mensen bezochten op 25 november in MECC Maastricht de Accountantsdag 2003. Met prominente...

MAGAZINE |

XBRL en audit

Naarmate het gebruik van XBRL voor financiële rapportage toeneemt, wordt de vraag hoe de accountant zekerheid...

MAGAZINE |

'Drie jaar drammen'

Na ‘drie jaar drammen’ stapt Jules Muis op als directeur-generaal van de interne accountantsdienst van...

MAGAZINE |

'Actiever beleid verder doorzetten'

Een nieuwe voorzitter, twee nieuwe bestuursleden, een contributieverhoging en kritiek op het (media)optreden...

MAGAZINE |

Handel in lucht

Volgend jaar wordt een Europees systeem van handel in emissierechten van kracht. De daarmee gemoeide...

MAGAZINE |

'Interne accountant moet positie kiezen'

‘Vertrouwen is goed, controle is beter.’ Dat was het devies van Gorbatsjov en is het van hoogleraar Jim...

MAGAZINE |

'Hoe ver moet je gaan?'

VBTB en verantwoording over de bedrijfsvoering van de overheid mogen dan goed zijn voor de transparantie,...

MAGAZINE |

Uitstel of afstel?

In 2002 achtte het kabinet invoering van het baten-lastenstelsel voor de rijksdienst noodzakelijk. Een...

MAGAZINE |

Treasury uitbesteden?

De meeste treasurers, CFO’s en CEO’s zien nog weinig heil in outsourcing van treasury-activiteiten. Toch...

MAGAZINE |

Polderen

Zou er iemand in Nederland zijn die vaker de woorden ‘met elkaar’ gebruikt(e) dan Wim Kok? Echt geturfd...

MAGAZINE |

Meer dan een balans

Jaarlijks worden honderden familiebedrijven verkocht. In rationeel opzicht begeleiden accountants het...

MAGAZINE |

Opinie

NIVRA Bravo! - Joint audit verdient serieus debat - Grote invloed gecontroleerden is ongepast.

MAGAZINE |

Sleutelen aan de gereedschapskist

Per 1 januari 2004 wordt Luc van Zutphen na acht jaar voorzitterschap van het Examenbureau opgevolgd...

MAGAZINE |

Van Bosal-arrest tot 'thin capitalisation'

‘Een ingewikkeld stuk wetgeving’, noemt Joan Doornebal (Ernst & Young) de reactie op het Bosal-arrest....

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2004-2, JT 2004-5, JT 2004-6, JT 2004-7.

MAGAZINE |

Totaal apatisch

Twee accountants hebben bij hun afscheid publiekelijk aangegeven dat wij te commercieel zijn geworden....

de Accountant nr. 6 2004 de Accountant nr. 4 2003