de Accountant nr. 4 2003

MAGAZINE |

Handelen naar de feiten

Naast het ‘axiomatisch voorbehoud’ is er geen andere vakterm waarmee je het publiek zo de kast opjaagt...

MAGAZINE |

Nieuws

VS: 45% minder kantoren controleren beursondernemingen - Italiaans voetbal - PwC naar Irak? - Financiële...

MAGAZINE |

Van materieel belang

Het moet afgelopen zijn met onduidelijkheid rond het begrip ‘materialiteit’, vinden toezichthouders en...

MAGAZINE |

Advocountants worstelen voort

De opbouw van wereldwijde advocatuurnetwerken door de grote accountantskantoren verloopt niet altijd...

MAGAZINE |

Overtuigend genoeg?

Kees van Tilburg, architect van de full service-strategie van KPMG, pleitte bij zijn afscheid voor het...

MAGAZINE |

Aanbesteden of niet?

Vanaf 1 januari 2004 moet een externe accountant lokale overheden controleren op de juiste toepassing...

MAGAZINE |

'Voor mij gelden behalve vaktechnische ook maatschappelijke normen'

Accountants hebben soms bijzondere klanten of specialisaties. In deze dertiende en laatste aflevering:...

MAGAZINE |

Pensioen en jaarrekening

In juli 2003 is na langdurige discussies en overleg binnen de Raad voor de Jaarverslaggeving eindelijk...

MAGAZINE |

Eén procent minder

De overheid heeft een norm en procedure opgesteld voor een toelaatbaar maximum aan fouten in jaarrekeningen....

MAGAZINE |

Op naar de certificerende RC

De Vereniging van Registercontrollers staat ‘op de kaart’ maar heeft nog vele wensen. Zoals verder groeien...

MAGAZINE |

Redelijk inkomen

In een oligopolistische markt bestaat een gevaar voor te hoge prijzen, zo leren de economieboekjes.

MAGAZINE |

Bazel II beperkt financierbaarheid ondernemingen

De nieuwe regels voor kredietrisicomanagement door banken (Basel II) kunnen voor veel bedrijven gaan...

MAGAZINE |

Opinie

Accountant zijn is nog steeds leuk! - Traagheid wetgever schaadt deugdelijkheid verslaggeving - Audit...

MAGAZINE |

Open en integer

Aan de accountant als auditor, manager, collega, ondernemer worden conflicterende eisen gesteld. Hoe...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2003-50, JT 2003-51, JT 2003-52, JT 2003-53.

MAGAZINE |

Asociaal?

In mijn omgeving is een trend merkbaar. Steeds meer stellen trouwen en het aantal geboortes neemt hand...

de Accountant nr. 5 2004 de Accountant nr. 3 2003