de Accountant nr. 3 2003

MAGAZINE |

Aardse zaken

Omdat we ons graag gericht op de arbeidsmarkt willen bewegen, hebben we de afgelopen jaren regelmatig...

MAGAZINE |

Nieuws

'Meer keus wenselijk' - Richtlijn en Handreiking over MVO in jaarverslag - Rechter haalt BTW-steekproef...

MAGAZINE |

'Commercialisering is doorgeschoten'

In plaats van weerstand te bieden tegen de doorgeslagen oriëntatie op aandeelhouderswaarde, werkten accountants...

MAGAZINE |

Toezicht plus

Waarom toezicht op accountants? Arthur Docters van Leeuwen analyseert de ‘marktimperfecties’ die het...

MAGAZINE |

De duurzame accountant

Na bijna veertig jaar beëindigt André Bindenga zijn werkzaamheden als openbaar accountant en hoogleraar...

MAGAZINE |

Schietschijf op aandeelhoudersvergaderingen?

De commissie Tabaksblat wil de externe accountant laten optreden op de aandeelhoudersvergadering. Deskundigen...

MAGAZINE |

'Binnenvaart kan ook na aanleg Betuwelijn goede boterham verdienen'

Accountants hebben soms bijzondere klanten of specialisaties. In deze twaalfde aflevering: binnenvaartschippers.

MAGAZINE |

Onderhanden werk onderhanden

Beursgenoteerde en/of grote bouwondernemingen waarderen onderhanden werk doorgaans volgens de regels...

MAGAZINE |

GBR herzien

De gedrags- en beroepsregels worden herzien. Een eerste indruk van de nieuwe regels plus enkele opmerkingen...

MAGAZINE |

Casussen onafhankelijkheid

Sinds de inwerkingtreding van de Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid hebben de leden diverse...

MAGAZINE |

Schieten op bewegend doel

Aandacht voor risicomanagement is er volop, maar concrete resultaten blijven vooralsnog uit. Tijd voor...

MAGAZINE |

Effect nihil

Value based management is populair. Maar werkt het ook? Peter Sampers deed onderzoek.

MAGAZINE |

Cijfers

Op een snelweg is de rechterrijstrook altijd de slechtste. Veel automobilisten verkiezen dan ook de middelste...

MAGAZINE |

Niet makkelijker, niet leuker

In pensioenland is een schrale wind opgestoken. Met name voor de directeur-grootaandeelhouder zijn de...

MAGAZINE |

Persoonsgerichte accountantsonderzoeken: wáár in de RAC?

Persoonsgericht accountantsonderzoek valt nu noch onder ‘assurance’ noch onder andere RAC-richtlijnen,...

MAGAZINE |

Het mes van de grasmaaimachine mag best scherper

Henk Langendijk ondersteunt het pleidooi van Carlos Cordeiro (‘de Accountant’, oktober, pagina 22) om...

MAGAZINE |

Audit software niet aan begin inzetten

Volgens Carlos Neves Cordeiro zou een intensiever inzet van audit software meer fraude aan het licht...

MAGAZINE |

Ramp en zegen

Wat betekenen de boekhoudaffaires voor het accountancyonderwijs? Welke aanpassingen zijn doorgevoerd?...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2003-46, JT 2003-47, JT 2003-48, JT 2003-49.

MAGAZINE |

De schijn tegen

De nieuwe plannen voor het toezicht op de accountancy zijn gepresenteerd. Accountants krijgen een vergunning...

de Accountant nr. 4 2003 de Accountant nr. 2 2003