de Accountant nr. 2 2003

MAGAZINE |

Tijd voor een Gebaar

Het was een rustige zomer. Geen boekhoudaffaires, geen opgewonden parlementariërs en journalisten, geen...

MAGAZINE |

Nieuws

Concurrentie bedreigd? - Snelste betalers - Belastingadvies ter discussie - Nieuwe Europese definitie...

MAGAZINE |

Voetbal betaalt/d

Het betaald voetbal worstelt met de financiën. Wat zijn de oorzaken? Met een nieuw licentiesysteem en...

MAGAZINE |

De notaris gecontroleerd

Het Bureau Financieel Toezicht houdt financieel toezicht op onder meer notarissen. In het verantwoordingsproces...

MAGAZINE |

'Fraude vinden kost bijna niets extra'

“Met audit software kan de accountant financiële data doorploegen en onregelmatigheden vinden, zonder...

MAGAZINE |

De accountant beoordeeld

Welke invloed hebben de boekhoudschandalen op de opvattingen over accountants? Hoe onafhankelijk vindt...

MAGAZINE |

'Je moet beslist benzine in de aderen hebben'

Accountants hebben soms bijzondere klanten of specialisaties. In deze elfde aflevering: de automobielbranche.

MAGAZINE |

Wel of geen IFRS jaarrekening?

Nog even, dan moeten beursgenoteerde ondernemingen International Financial Reporting Standards toepassen....

MAGAZINE |

Meldingsplicht afgebakend

Wat valt er wel en niet onder de wettelijke meldingsplicht van de accountant van een onder toezicht staande...

MAGAZINE |

Herbezinning op rol en positie IAD

Heeft het terugdringen van de interne accountantsdienst bijgedragen aan ‘creatieve’ ontsporingen? Hoe...

MAGAZINE |

Nieuwe verslaggeving provincies en gemeenten

Met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt de harmonisatie van de verslaggeving...

MAGAZINE |

'Ik ben niet iemand die personen direct op hun woord vertrouwt'

Advocaat, hoogleraar, lid van de commissie Tabaksblat en meervoudig commissaris Jaap Glasz over vertrouwen,...

MAGAZINE |

Titulatureluur

In de discussie over de accountantswetgeving circuleert al een tijdje het idee om accountants in een...

MAGAZINE |

Nieuwe onafhankelijkheidsregels: MKB-accountants in het gelid

Voor menige MKB-accountant heeft de aanscherping van de onafhankelijkheidsregels een wat onprettige bijsmaak....

MAGAZINE |

De Wet MOT: het moet, maar is het zinvol?

De overheid moet de meldplicht inzake ongebruikelijke transacties beperken tot ‘verdachte’ transacties,...

MAGAZINE |

IT-governance verdient meer nadruk

Hoewel de commissie volop oog heeft voor het belang van interne beheersingssystemen, wordt rapportage...

MAGAZINE |

Beter luisteren!

Willen accountants hun rol als controleur voor de samenleving behouden, dan moeten ze beter naar die...

MAGAZINE |

Eigen of vreemd

Wat is vreemd vermogen precies? Juristen, accountants en economen hebben daar zo hun eigen opvattingen...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2003-41, JT 2003-42, JT 2003-43, JT 2003-44, JT 2003-45.

MAGAZINE |

Salaris

Het heeft vier jaar geduurd, maar het is gelukt. Na twee mondelinge examens, vier landelijke examens...

de Accountant nr. 3 2003 de Accountant nr. 1 2003