de Accountant nr. 11 2005

MAGAZINE |

Een prent van de AFM

Na 56 amendementen, twee moties en zes nota’s van wijzigingen is de Wet toezicht accountantsorganisaties...

MAGAZINE |

Nieuws

Wta door Tweede Kamer - RA’s, werkdruk en sex - Christoffer Cox treedt aan - KPMG: spijt van tax shelters...

MAGAZINE |

Hulp en controle

Fondsenwerving en hulpverlening zijn een miljardenbedrijf. De roep om controle op de geldstromen en bestedingen...

MAGAZINE |

Kappen in het regelwoud

Regelgeving is in de ogen van ondernemers vaak hinderlijk, belemmerend en ‘onnodig’. Borrelpraat, terechte...

MAGAZINE |

Antilliaans dynamiet

Rechterlijke uitspraken uit 2003 wekten de indruk dat de Antillenroute voor royaltybetalingen weer mogelijk...

MAGAZINE |

Niet eenvoudiger, wel beter?

Na de parlementaire behandeling van de Wet toezicht accountantsorganisaties staat nu het ontwerp van...

MAGAZINE |

Ned Ludd als accountant

Accountants staan aan de vooravond van revolutionaire ontwikkelingen. Als het beroep daar niet op inspeelt...

MAGAZINE |

Israël: 'Accountants houden zich hier voornamelijk met hun controletaak bezig'

Hoe is het om als Nederlandse RA in het buitenland te werken? Welke positie hebben accountants? Zijn...

MAGAZINE |

Verbeteren of vluchten

Een aantal kleine kantoren overweegt de strenge normen te ontvluchten door niet langer als controlerend...

MAGAZINE |

Wel of geen verklaring

Interne accountants mogen verklaringen over de eigen onderneming afgeven aan externe partijen, voor zover...

MAGAZINE |

ESF in de greep

De pijnlijke Nederlandse ervaring met teruggevorderde ESF-subsidies gaf de stoot tot scherpere regels...

MAGAZINE |

Geen overheidsbemoeienis met prestatiemeting

Het opnemen van klanttevredenheid in prestatiecontracten met semi-overheidsbedrijven is een heilloze...

MAGAZINE |

NIVRA, VNO-NCW en MKB-NL

Het is een van die onuitgesproken maar bij velen bekende accountancy-kwestietjes: het NIVRA-lidmaatschap...

MAGAZINE |

Aansprakelijk voor welke schade?

Wanneer de waarde van de ‘inbreng in natura’ in een vennootschap achteraf lager blijkt dan de inbrengbeschrijving...

MAGAZINE |

MKB, duurzaam ingeslapen?

Zelfgenoegzaamheid is volgens Johan Piet de teneur van het artikel Duurzaam van nature (‘de Accountant’,...

MAGAZINE |

Juiste hersenen belangrijker dan juiste vakkenpakket

Volgens Vincent Tophoff wordt in de discussie over de te lage instroom in het accountantsberoep één oplossing...

MAGAZINE |

SOX: te veel naar de letter en te weinig naar de geest

De kritiek van SEC en PCAOB dat accountants bij het beoordelen van interne controlesystemen onnodig duur...

MAGAZINE |

Over graf heen?

Als de Wta van kracht wordt zal de toezichthoudende rol van het Examenbureau worden overgenomen door...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2005-52, JT 2005-53, JT 2005-54, JT 2005-55.

MAGAZINE |

Polyfone verklaring

De kwaliteit van mijn oude telefoon laat te wensen over. De accu laat los en bij elke toetsaanslag hoor...

de Accountant nr. 1 2005 de Accountant nr. 10 2005