de Accountant nr. 7 2006

MAGAZINE |

Perspectief van de paperclip

Pinclip BV moet welhaast het meest efficiënte bedrijf in Nederland zijn. Met twee man personeel produceert...

MAGAZINE |

Nieuws

België beperkt aansprakelijkheid - VK: limiet wordt minimum? - ‘Externe’ controle Tweede Kamer? - ‘Liever...

MAGAZINE |

Financiële sector schoner door terreurbestrijding

Honderden miljoenen worden er uitgegeven om het bovengronds betaalsysteem van smetten vrij te houden....

MAGAZINE |

Winststuring

Wat is de invloed van de kwaliteit van de accountant op de winststuring van Nederlandse ondernemingen?...

MAGAZINE |

'Externe accountant moet meer begrip hebben voor rol politici'

Worden RA-gemeenteraadsleden automatisch de ‘rekenmeesters’ van hun fractie? Of juist niet? “Mijn fractie...

MAGAZINE |

Zeepkist voor accountants

Weblogs zorgen momenteel voor een hype à la de hoogtijdagen van de Nieuwe Economie. Hebben deze internet...

MAGAZINE |

Wie zwijgt stemt toe

Volgens de code Tabaksblat moeten aandeelhouders tijdens aandeelhoudersvergaderingen vragen kunnen stellen...

MAGAZINE |

Regels voor due diligence

Het zijn geen assurance-opdrachten, noch ‘overeengekomen specifieke werkzaamheden’ à la RAC 4400. Wat...

MAGAZINE |

Zorgverzekeraars passen zich aan

Wat betekent de nieuwe zorgverzekeringswet voor de interne organisatie van een zorgverzekeraar? Erg veel....

MAGAZINE |

Hoogste rekenkamer ter wereld

Diplomatieke relaties heeft Himalaya-staatje Bhutan nauwelijks. Ondernemingen evenmin. Maar wel een koning...

MAGAZINE |

Hoezo veel werk?

Zowel in Europa als de Verenigde Staten klagen bedrijven over de enorme kosten door sectie 404 van de...

MAGAZINE |

Jos Spongkovitch

Hoe kunnen we jonge mensen interesseren voor een studie accountancy? Die vraag stelt het beroep zich...

MAGAZINE |

Fraudebestrijding in MKB

De mogelijke uitbreiding van de fraudemeldingsplicht tot samenstellings- en beoordelingsopdrachten leidt...

MAGAZINE |

Terug naar de kern

Wat ooit het ‘tijdloze’ AO van Starreveld was, groeide vooral de laatste jaren uit tot ‘omni-vak’. Nu...

MAGAZINE |

Persberichten met jaarcijfers

“De huidige rol van de accountant bij persberichten waarin beursgenoteerde ondernemingen hun jaarcijfers...

MAGAZINE |

Anti-fraudesoftware wenkend perspectief

In het artikel ‘Nooit meer blunderen’ in het februarinummer zijn enkele sceptische kanttekeningen gezet...

MAGAZINE |

Materialiteit: gemiste kans

Ondubbelzinnige helderheid over de materialiteitsgrens is een wezenlijke voorwaarde voor het vertrouwen...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2006-13, JT 2006-14, JT 2006-15, JT 2006-16.

MAGAZINE |

Betrokkenheid?

Door de hectiek van alledag is het moeilijk om aan bedrijfsblindheid te ontkomen. Doordat we zo gewend...

de Accountant nr. 8 2006 de Accountant nr. 6 2006