de Accountant nr. 3 2010

MAGAZINE |

Professionele scepsis

In welke functie of rol u ook werkzaam bent, er wordt van een accountant altijd integriteit, objectiviteit,...

MAGAZINE |

'Cultuur, cultuur en nog eens cultuur'

Goede bedoelingen, teleurstellende resultaten. De accountancy was lang een mannenberoep en dat laat zich...

MAGAZINE |

Voelen aan je water

"Zeventig meldingen per jaar is weinig. Het leeft niet voldoende bij de accountants", zegt een hoofd...

MAGAZINE |

Complex spoorboekje

Accountants zijn gebonden aan drie wettelijke meldplichten. Deze staan op gespannen voet met de geheimhoudingsplicht....

MAGAZINE |

Continuïteit en accountantsverklaring

Heeft de in december 2008 door het NIVRA bepleite alertheid van accountants op continuïteitrisico's (Audit...

MAGAZINE |

Internationale aspecten van toezicht

In 2008 is de sinds 2006 bestaande Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) aangevuld met bepalingen...

MAGAZINE |

IAD's vrouwvriendelijk?

Waar haantjesgedrag cultuurbepalend is, haken vrouwen af. Bij een interne auditdienst of internal audit...

MAGAZINE |

'Meer dan euro's alleen'

Heeft een bedrijf inderdaad de CO2-uitstoot verminderd zoals was afgesproken in een convenant met de...

MAGAZINE |

'Meer vrijheid management leidt tot minder transparantie'

Transparantie is het slachtoffer als het management meer ruimte krijgt eigen oordelen en vooruitzichten...

MAGAZINE |

'Lichter en eenvoudiger'

De eindstreep voor het langdurige wetgevingstraject voor de flex-BV lijkt in zicht. De stand van zaken...

MAGAZINE |

Uitkeringstest 'nieuwe' manier van dividendbepaling

Het wetsvoorstel flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht is lang geplaagd door uitstel en amendementen,...

MAGAZINE |

Boeken - maart 2010

Handboek risicomanagement - Goochelen met getallen - De vastgoedfraude - Overleef de kredietcrisis.

MAGAZINE |

Nieuwe titel voor accountants

De Rijksuniversiteit Groningen komt als eerste met een aparte titel voor het theoretisch examen voor...

MAGAZINE |

Gespot - maart 2010

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2010-07, JT 2010-10, JT 2010-15.

MAGAZINE |

Kritisch

Al vijftien jaar ben ik actief bezig met accountancy. Bij het opruimen van mijn studeerkamer kwam ik...

de Accountant nr. 4 2010 de Accountant nr. 1/2 2010