Magazine

Wat is er gebeurd met de NIVRA-'kamers'?

In het oktobernummer pleit NIVRA-directeur Gert Smit voor meer samenwerking met de verwante beroepsorganisaties IIA, CI, NOREA en VRO. Des te vreemder dat het gesprek over de NIVRA-‘kamerstructuur’ al een paar jaar is verstomd, vindt Guus Bosman.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 3, 2004

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Guus Bosman

Met enige verwondering las ik het ‘voorwoord’ van Gert Smit in ‘de Accountant’ van oktober 2004, met name de laatste alinea. Het Koninklijk NIVRA is al sinds jaar en dag een pluriforme beroepsorganisatie, waarin zowel controlerende accountants als andere beroepsgroepen een plaats vinden. De groep FINAD-RA’s, die samen met de registercontrollers het Controllers Instituut vormen, is zelfs groter dan de groep openbare accountants. Niettemin denken veel buitenstaanders, maar ook veel NIVRA-leden, dat het NIVRA slechts bestaat uit (openbare) controlerende registeraccountants, waar immers ook de wettelijke bescherming van de titel voor is bedoeld.

Het NIVRA is altijd intern en extern verhullend geweest over haar pluriforme karakter. Voor de beroepsorganisatie is de controle altijd het kernproduct geweest, terwijl naar mijn mening in haar strategie (is die er eigenlijk?) diverse pluriforme kernactiviteiten hadden moeten worden aangegeven. De eerste conclusie is dat veel van de door Gert Smit genoemde groepen en instituten in Nederland (in)formeel onder de NIVRA vlag opereren, maar daar weinig erkenning krijgen.

De ontwikkelingen in de wereld staan echter niet stil. Sinds er twee decennia geleden aparte opleidingen voor registercontrollers zijn gestart, kon worden voorzien dat na enige tijd een samenwerkingsverband met de FINAD-groep van het NIVRA zou gaan ontstaan, hetgeen nu in het Controllers Instituut het geval is. De grote vraag wordt dan: afsplitsing van of integratie in het NIVRA?

Nog maar een paar jaar geleden was er bij het NIVRA sprake van een op handen zijnde reorganisatie, waarbij een overkoepelend particulier instituut NIVRA zou ontstaan met separate autonome ‘kamers’voor openbare registeraccountants met een wettelijk beschermde titel, voor RA’s in het financieel management van organisaties, voor interne controlerende registeraccountants etc. In een dergelijke structuur zou de primaire opleiding kunnen worden verbreed naar de pluriforme doelgroepen, evenals de permanente educatie (VERA), die nu naar de mening van velen, te veel is gericht op de controlerende accountants.

Bedacht moet wel worden dat deze beroepsgroepen nogal uiteen kunnen lopen. Toch was de kamerstructuur naar mijn gevoel een goede mogelijkheid om de door Gert Smit in zijn ‘voorwoord’ geuite doelstellingen te realiseren. Logisch is vervolgens natuurlijk wel dat ook de registercontrollers, als bonden beroepsgenoten van de FINAD-RA’s in het Controllers Instituut, dan lid zouden kunnen worden van de NIVRA-kamer van financieel managers. Vermoedelijk was dit een stap te ver, er zouden dan immers vreemde, niet RA-titels, in het NIVRA komen.

Het gesprek over de kamerstructuur is volledig verstomd. Niemand praat er meer over en dat is duidelijk een gemiste kans. Zeker met het oog op de doelstellingen van Gert Smit. Daarom verwonder ik mij over zijn pleidooi in het ‘voorwoord’.

Noot
Guus Bosman is ex-NIVRA-bestuurslid en actief in de VERA-stuurgroep bedrijfseconomie. Hij was controller/financieel manager bij onder meer Philips, Estel/Hoogovens, AT&T, Patrimonium en de Universiteit van Amsterdam. Zie ook Op de korrel in dit nummer (pagina 7).

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.