Nieuws

Accountant Philips Pensioen Fonds gewaarschuwd

In de nasleep van de vastgoedfraude heeft de Accountantskamer de accountant van het Philips Pensioen Fonds (PPF) gewaarschuwd. Bij de controle van de jaarrekening 2006 heeft hij de te hoge taxaties door de beheerder van het getaxeerde vastgoed toereikend bevonden en geen aanvullend onderzoek gedaan.

De Accountantskamer vindt niet dat de accountant te weinig vragen heeft gesteld gezien de signalen van fraude. 

De klacht van de AFM spitst zich toe op de foute waardering van vastgoed in de PPF-jaarrekening over 2006. 

De taxateurs die het vastgoed hebben getaxeerd waren in dienst c.q. afhankelijk van Philips Real Estate Investment Management (PREIM). PREIM beheerde het getaxeerde vastgoed voor PPF. Volgens de Accountantskamer wist de accountant dat de taxateurs niet onafhankelijk waren en heeft hij verzuimd hun vakbekwaamheid en objectiviteit te beoordelen. 

Ook heeft de accountant ten onrechte geoordeeld dat de werkzaamheden van de taxateurs voldoende waren voor een juiste waardering van het vastgoed. De accountant heeft alleen gekeken of de cijfers van de taxaties aansloten op de boekwaardes en geen aanvullend onderzoek gedaan om meer controle-informatie te verkrijgen. 

Verder heeft de accountant erin toegestemd dat het vastgoed tegen een actuele waarde op de balans werd gezet en heeft hij de toelichting op de balans goedgekeurd. In de toelichting wordt echter niet vermeld dat de waardering van het vastgoed mede was gebaseerd op niet-onafhankelijke taxaties door PREIM-taxateurs. 

Bovendien heeft de accountant de afwijkende waardering door PREIM goedgekeurd zonder te kijken of de waarde reëel was gezien twee onafhankelijke taxaties en de gehanteerde uitgangspunten. 

De Accountantskamer is het niet met de AFM eens dat de accountant onvoldoende professioneel-kritisch is geweest, allerlei signalen van fraude over het hoofd heeft gezien en nadere vragen had moeten stellen aan het bestuur. De AFM heeft dit verwijt onvoldoende onderbouwd en niet concreet aangegeven welke vragen de accountant dan had moeten stellen. 

Ook heeft de AFM niet aannemelijk gemaakt dat de accountant de toelichtingen op de vastrentende beleggingen onvoldoende heeft onderzocht en daardoor onvoldoende controle-informatie had om conclusies te trekken over de getrouwheid van deze toelichtingen. 

Op de twee overige onderdelen was de AFM te laat met klagen. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.