Nieuws

NBA Alert 'Scheiding controlediensten en andere werkzaamheden / verplichte kantoorroulatie'

De NBA heeft vandaag de NBA Alert inzake 'Scheiding controlediensten & andere werkzaamheden en verplichte kantoorroulatie' uitgebracht. Aanleiding zijn de twee amendementen die het parlement heeft aangenomen tijdens de behandeling van de Wet op het accountantsberoep.

Deze amendementen hebben invloed op de werkzaamheden die een accountantsorganisatie uitvoert bij een organisatie van openbaar belang (oob). 

De wetsaanpassingen beogen de onafhankelijkheid van de controlerende accountant van oob's te verhogen door te verbieden dat de accountantsorganisatie andere werkzaamheden verricht naast controlediensten en door de invoering van een verplichte kantoorroulatie. 

De wetsaanpassingen hebben in principe geen consequenties voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Wél kunnen er gevolgen zijn voor mkb-ondernemingen die onderdeel zijn van een groep waarvan een oob onderdeel uitmaakt. 

De formulering van de nieuwe wetsbepalingen alsmede de uitleg die tijdens de parlementaire behandeling hieraan is gegeven, hebben vragen opgeroepen bij bedrijfsleven en accountantsorganisaties. Doel van deze alert is het verstrekken van antwoorden op de belangrijkste vragen. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.