Nieuws

Geen fraude bij GVB, wel regels genegeerd

Bij de GVB is geen sprake geweest van fraude. Wel zijn wetten en regels opzettelijk genegeerd en is structureel sprake geweest van "bestuurlijk gedrag dat niet voldoet aan de regels van behoorlijk bestuur", onder andere op aspecten van integriteit en rechtmatigheid. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de raad van commissarissen van het Amsterdamse vervoersbedrijf na onafhankelijk onderzoek door BDO.

Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in dagblad de Telegraaf in maart van dit jaar waarin gewag werd gemaakt van fraude en onregelmatigheden bij de GVB. Daarop liet de openbaarvervoerorganisatie een onafhankelijk feitenonderzoek uitvoeren door BDO. 

Volgens de Telegraaf zou bij het GVB voor miljoenen euro's aan fraude zijn gepleegd, vooral rond de invoering van de OV-chipkaart. De top zou op de hoogte zijn geweest, maar niet hebben ingegrepen. 

Volgens de raad van commissarissen weerlegt het BDO-rapport de aantijgingen van fraude zoals die gepubliceerd zijn in de Telegraaf. "Behoudens een relatief klein en indertijd meteen door directie afgewikkeld incident is geen fraude vastgesteld." 

Wel zijn er "feiten vastgesteld van (het vermoeden van) het opzettelijk negeren van geldende wet- en regelgeving en/of het negeren van interne GVB regels" en zijn er 'doelredeneringen' gevolgd "in het kader van Europese, nationale en/of interne aanbestedingsregels". 

Verder blijkt dat er "structureel sprake is geweest van bestuurlijk gedrag dat niet voldoet aan de regels van good governance. Dit betreft aspecten van regels van integriteit, rechtmatigheid, doelmatigheid en verantwoordelijkheid", aldus de raad van commissarissen. "Deze constatering betreft de toenmalige directie." 

"Op basis van de conclusies heeft de raad van commissarissen het voornemen om de heer A. Bolier en de heer P.D.F. Schotte te ontheffen uit hun rol als statutair directeur. De aandeelhouder, de gemeente Amsterdam, heeft de rvc toestemming gegeven om dit voorgenomen besluit uit te voeren en de stappen te volgen die hiervoor nodig zijn", aldus het GVB in een persbericht. 

Algemeen directeur GVB, Bart Schmeink: "Ik had grote twijfels of van fraude sprake zou zijn, maar ik ben blij dat onafhankelijk onderzoek nu ook daadwerkelijk heeft aangetoond dat dit niet het geval is. Hiermee is de naam van mijn collega's en GVB gezuiverd. Desalniettemin betreur ik dat de conclusies van de rvc voor betrokkenen persoonlijke consequenties hebben. De heer Bolier en de heer Schotte hebben veel betekend voor GVB en ik wil dat niet uit het oog verliezen." 

Eerder deze week werd bekend dat Jan Westerhoud - evenals Schotte registeraccountant - terugtreedt uit de raad van commissarissen van de stadsvervoerder. Dit na afloop van het weekend waarin de commissarissen over het BDO-rapport hebben gesproken. Volgens een persbericht vindt Westerhoud, al ruim tien jaar commissaris, dat de huidige negatieve berichtgeving omtrent GVB vraagt om een duidelijk antwoord. Juist vanwege zijn langjarige betrokkenheid bij de stadsvervoerder is het volgens hem zuiverder om anderen dat antwoord te laten geven. 

Ook een andere commissaris van GVB, Aad Veenman, vertrekt deze week. Dat heeft volgens de raad van commissarissen echter te maken met "statutair technische redenen". 

De Telegraaf meldde gisteren dat de directeuren Adrie Bollier en Pieter Schotte van het GVB zichzelf de laatste jaren rijkelijk hebben beloond. In 2011 gaven ze zichzelf met toestemming van de raad van commissarissen een opslag van 51.000 euro. Daarmee komt hun jaarsalaris van 240.000 euro ver uit boven de Balkenendenorm van 193.000 euro, hetgeen in strijd is met het gemeentelijk beleid. 

De raad van commissarissen berichtte daarop dat de beloning van de GVB-directie altijd door de commissarissen is vastgesteld met "volledige inachtneming van de daarvoor gestelde statutaire procedures, arbeidsovereenkomsten en de daarop van toepassing zijnde cao".

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.