Nieuws

Regelgeving accountants niet specifiek genoeg

Vooral kleinere accountantsorganisaties hebben moeite met regelgeving. Dit blijkt uit onderzoek van NEMACC naar de druk van regelgeving voor openbaar accountants. NEMACC-voorzitter Dirk ter Harmsel bood NBA-voorzitter Huub Wieleman voorafgaand aan de bestuursvergadering van 9 april de enquêteresultaten aan.

Huub Wieleman: "We zullen het Adviescollege Beroepsreglementering vragen aan te geven hoe de NBA aan de conclusies van het onderzoek tegemoet kan komen."

Uit het onderzoek blijkt dat in algemene zin de regels voor het kantoor (voor het kwaliteitssysteem) belastender worden gevonden dan die voor het uitvoeren van de opdracht. Accountants bij grotere organisaties voelen dat minder dan accountants bij kleinere organisaties.

Open norm wordt soms belastender gevonden

Voor de ervaren druk is niet alleen de hoeveelheid regels van belang. Een open norm (principle based) wordt soms belastender gevonden dan een gesloten norm (rule based). Er blijkt in de praktijk behoefte te zijn aan specifiekere aanwijzingen voor bepaalde aspecten van de beroepsuitoefening. Voor de regels op kantoorniveau (voor het kwaliteitssysteem) gaat het dan om zaken als dossiervorming, cliëntacceptatie, onafhankelijkheid en integriteit.

Niet alleen kleine kantoren hebben behoefte aan nadere duiding

Het zijn niet alleen kleine kantoren die behoefte hebben aan nadere duiding. Ook ruim eenderde van de accountants werkzaam bij de grote kantoren is van mening dat de regelgeving op productniveau (voor het uitvoeren van opdrachten) niet genoeg is toegespitst. Met name is onvoldoende duidelijk hoe zij moeten omgaan met kleine (familie)bedrijven, dga-situaties en situaties met beperkte functiescheiding.

Extra regelgeving gewenst voor aantal aspecten

Daarnaast zijn er aspecten waarvoor mogelijk wél extra regelgeving gewenst. Voor het kwaliteitssysteem betreft dit bijvoorbeeld geheimhouding, het voeren van een kwaliteitskeurmerk, vakbekwaamheid assurance-opdrachten en collegiaal overleg bij overname van een opdracht. Op opdrachtniveau is er behoefte om het verschil in kwaliteit (vergeleken met administratiekantoren) meer zichtbaar te maken en te zorgen dat de samenstellingsverklaring meer toegevoegde waarde krijgt.

Leidraden en praktijkhandreikingen

Leidraden en praktijkhandreikingen vervullen een belangrijke rol in het vertalen van de regelgeving naar de specifieke situatie van (de cliënt van) de accountant. Maar het minst voor accountants die voornamelijk actief zijn in de non-assurance en werkzaam zijn bij een kleinere kantoorpraktijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.