Nieuws

Novak wil rapport toekomst mkb-accountants

De Novak wil samen met de NBA een specifiek rapport opstellen over de toekomst van de mkb-accountant.

Dit als aanvulling op het op 25 september gepubliceerde rapport 'In het publiek belang' van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep. "Alhoewel deze werkgroep zich aanvankelijk zou buigen over de beroepsgroep als geheel, zijn de uiteindelijke voorstellen primair voor oob-accountantsorganisaties bedoeld", aldus de Novak. "Een nieuw rapport kan alsnog bijdragen aan een breed debat binnen de accountancy."

De Novak, branchevereniging voor mkb-accountants, heeft veel waardering uitgesproken voor het rapport van de werkgroep, maar de beperktere focus leidt wel tot "nieuw huiswerk".

"Met een eigen rapport over mkb-accountants kan alsnog worden voorzien in de leemte die is ontstaan nu de werkgroep zich vooral op oob-accountants heeft gericht. Daarmee kan bij stakeholders de mogelijke indruk worden weggenomen dat mkb-accountants zich onttrekken aan hun eigen verantwoordelijkheid om na te denken over reputatieherstel en kwaliteitsverbetering. Novak heeft in een recente brief aan het bestuur van de NBA aangegeven in gesprek te willen over de randvoorwaarden van dit mogelijke project."

Een specifieke rapport over mkb-accountants doet volgens de Novak recht aan de diversiteit binnen de sector. "In het mkb treedt de accountant op als adviseur en klankbord en biedt hij waar nodig financiële expertise waar mkb-ondernemers die niet of niet voldoende in eigen huis hebben. Voor een oob-accountant is daarentegen gepaste afstand voorgeschreven. Daaraan ontleent het maatschappelijk verkeer zekerheid dat de financiële verslaggeving door oob's onafhankelijk is gecontroleerd."

De werkgroep merkt in het rapport op overwogen te hebben de voorgestelde maatregelen te verbreden naar andere dan 'oob-accountants'. Maar, zo schrijven zij (pagina 28), "nagenoeg unaniem geven stakeholders hiervan aan dat ze van mening zijn dat het niet passend zou zijn en mogelijk schadelijk voor het Nederlandse bedrijfsleven om daartoe over te gaan."

Met een specifiek rapport over mkb-accountants wil Novak ook voorkomen dat de mkb-leden binnen de NBA de komende discussie over de toekomst van het accountantsberoep als een 'ver-van-mijn-bed-show' ervaren.

Novak-voorzitter Marco Moling: "Wij willen met mkb-accountants in debat rond de vraag wat mkb-accountants zélf moeten en kunnen doen, niet wat er bij de grote accountantsorganisaties moet veranderen. Die dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid. Wij willen met dit rapport en het aansluitende debat laten zien dat mkb-accountants niet met de armen over elkaar gaan zitten."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.