Nieuws

'Uitbreiding oob-definitie vereist andere governance NBA'

De Algemene Rekenkamer vindt dat een uitbreiding van de oob-definitie naar organisaties die (deels) met publiek geld zijn gefinancierd, gevolgen moet hebben voor de governance van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants NBA.

Dat schrijft de Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het accountantsberoep. Op 13 november overlegt de Kamer met de minister van Financiën over dat thema.

De Rekenkamer verklaart zijn betrokkenheid uit het feit dat Rijk, provincies, gemeenten, scholen, woningcorporaties, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en vele andere publieke organisaties gebruik maken van de controleverklaringen van accountantskantoren. Aangezien "het presteren en functioneren van de overheid bij organisaties die met publiek geld zijn gefinancierd centraal staan in de missie van de Algemene Rekenkamer" doet "de reputatie van de controlerende accountants als vertrouwenspersonen van het maatschappelijk verkeer er dus toe". Gerefereerd wordt aan het onderzoek van de AFM waarin 60 procent van de beoordeelde controles bij (semi-)publieke organisaties het predikaat onvoldoende kreeg. "Schokkend", aldus de Rekenkamer.

Tempo

Bij oob's was dat percentage 31 procent en dat is voor de Rekenkamer mede een aanleiding te pleiten voor een oob-status voor (semi-)publieke organisaties. "Wij onderschrijven daarom de conclusies van AFM en de werkgroep Toekomst accountantsberoep om de oob-definitie gericht uit te breiden naar organisaties die (deels) met publiek geld worden gefinancierd. Het tempo waarin en de wijze waarop luistert echter nauw." De Rekenkamer stelt voor allereerst in het gemeentelijk domein te verkennen hoe de rol en functie van de controle kan worden verbeterd.

Onbesproken

Een oob-status voor publieke organisaties zal volgens de Rekenkamer niet alleen gevolgen hebben voor de reikwijdte en diepgang van de wettelijke controle die dan moet worden uitgevoerd. Daarnaast zou het ten eerste "verstandig zijn om te bezien of dit consequenties moet hebben voor de governance van de NBA". De Rekenkamer vindt dit nodig "om de aandacht voor de kwaliteit van de controles bij organisaties die (deels) met publiek geld worden gefinancierd beter te waarborgen". Overigens merkt de Rekenkamer op dat het  "opvalt dat de governance van de beroepsorganisatie zelf in het rapport van de werkgroep Toekomst accountantsberoep onbesproken blijft".

Onderzoeksinstituut

Ten tweede vindt de Rekenkamer dat het voornemen de oob-definitie uit te breiden naar met name gemeenten ook meegenomen moet worden in de uitwerking van het voorstel een onafhankelijk onderzoeksinstituut in te stellen dat onder andere analyses verricht naar de oorzaak van gebreken en incidenten. Immers: "Het controlebestel van de publieke sector en de belangen die daar spelen zijn heel specifiek." De Rekenkamer zegt graag te willen meedenken over de vormgeving van het instituut.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.