Nieuws

Hoekstra wil niet tornen aan oob-status van kantoren

Minister Hoekstra van Financiën heeft in een Kamerbrief aangegeven welke organisaties worden aangemerkt als organisaties van openbaar belang (oob’s) en daarmee vallen onder de wettelijke controleplicht. Hij wil niet tornen aan de oob-status van accountantskantoren.

Hoekstra reageerde op vragen tijdens het Algemeen Overleg over accountancy eind september. Tijdens dat AO werd gevraagd of het mogelijk is te differentiëren in accountantsorganisaties die oob’s mogen controleren.

Volgens Hoekstra zou dat betekenen dat “bepaalde accountantsorganisaties zonder oob-vergunning, of met een ‘oob light’-vergunning, controles van bepaalde oob’s zouden mogen uitvoeren, omdat zij aan hogere maatstaven voldoen dan de overige accountantsorganisaties zonder oob-vergunning”.

De minister vindt dat “vanuit het oogpunt van kwaliteit en gelijk speelveld met de oob-kantoren niet wenselijk”. Bovendien zijn de juridische mogelijkheden daarvoor volgens hem heel beperkt.

Oob’s

De Kamer vroeg tijdens het AO Accountancy ook om een overzicht van regimes die gelden voor de accountantscontrole van (semi)publieke instellingen, waaronder oob’s. De Wta noemt een aantal organisaties die zijn aangewezen als oob: beursfondsen, banken, centrale kredietinstellingen en verzekeraars.

De mogelijkheid om ook andere organisaties als oob te labelen is al langer onderwerp van discussie, aldus Hoekstra. “Aan een wettelijke controle bij een oob worden zwaardere eisen gesteld, waardoor de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt hoger uitvallen.”

Tegelijk kunnen “concrete problemen die in een bepaalde sector spelen aanleiding zijn om organisaties als oob aan te merken”. Op basis van zulke criteria zijn sinds dit jaar ook netbeheerders, grote woningcorporaties, grote pensioenfondsen en enkele specifieke organisaties aangewezen als oob.

Aanwijsbevoegdheid

In een tweede brief aan de Tweede Kamer reageert Hoekstra nog op de vraag van een beursfonds dat er niet in slaagde om een controlerend accountant te vinden. In lijn met het advies van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) wil de minister daarvoor een aanwijzingsbevoegdheid in het leven roepen. Die wordt onderdeel van zijn bredere wetsvoorstel voor het beroep, dat hij momenteel voorbereidt. Hoekstra wil dat begin 2021 openbaar consulteren.

Tot dat moment is de huidige wetgeving van toepassing. De wet voorziet in bijzondere situaties in een eenmalige verlenging van de opdracht van de zittende accountant, maar "biedt daarnaast geen mogelijkheid om een accountantsorganisatie aan te wijzen die verplicht wordt om de wettelijke controle te verrichten".

Voor het betreffende beursfonds heeft Hoekstra, ook na herhaald overleg met de AFM en de NBA, dan ook helaas geen passende oplossing.

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.