Nieuws

'Ook mkb-accountant moet handschoen oppakken'

Mkb-accountants mogen in een andere context werken dan oob-accountants, dat neemt volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer niet weg dat ook zij moeten nadenken over maatregelen om de kwaliteit van hun werk te verbeteren.

Dat heeft Nijboer gezegd in een gesprek dat hij eind oktober had met Novak-voorzitter Marco Moling en directeur Guus Ham. Nijboer juicht het toe als mkb-accountants zelf het initiatief nemen om na te denken over een eigen verbeteragenda.

De Tweede Kamer debatteert op 13 november aanstaande met minister Dijsselbloem over het rapport van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep en de kritische rapportage van de AFM over de kwaliteit van de accountantscontrole van de Big Four. Nijboer vindt het logisch dat ook in de Kamer het debat over accountants veelal gaat over de grotere kantoren die zich richten op de organisaties van openbaar belang (oob's).

"Die kantoren komen nu eenmaal vaker in de publiciteit. Bovendien is het maatschappelijk belang van een deugdelijke controle bij beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen bijzonder groot. Daarom kijkt de AFM naar de accountants bij deze organisaties en houden wij ook als Tweede Kamer een vinger aan de pols. De kwaliteit van deze oob-accountants moet echt veel beter."

Werk aan de winkel

Nijboer onderkent dat mkb-accountants in een andere context opereren. Ook de maatregelen van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep, zoals op het gebied van de governance, kunnen door mkb-kantoren slechts zeer beperkt worden overgenomen.

"Dat neemt niet weg dat er ook voor mkb-accountants werk aan de winkel is. Deze kantoren hebben enkele jaren geleden een zeer kritische beoordeling van de AFM gekregen. De constatering dat mkb-accountants anders zijn dan oob-accountants mag daarom niet betekenen dat zij nu achterover leunen terwijl bij oob-accountants de boel op de schop gaat."

Het voorstel van Novak om in navolging van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een eigen rapportage voor mkb-accountants op te stellen, vindt daarom steun bij het PvdA-Kamerlid.

"Ik heb veel liever dat de sector zelf het initiatief neemt dan dat wij dat als Tweede Kamer moeten doen. Maar ik verwacht dan wel een voortvarende aanpak en serieuze voorstellen. Wat dat betreft verdient de NBA een compliment voor het door de werkgroep geleverde werk. Het zou goed zijn wanneer dit ook door en voor mkb-accountants wordt opgepikt. Als Novak daarin het voortouw neemt, lijkt mij dat prima. Net als bij de werkgroep kan er zo een kopgroep ontstaan die met voorstellen komt waar vervolgens binnen de NBA een sectorbrede vertaling aan wordt gegeven."

Verdienmodellen

De samenleving verwacht volgens Nijboer dat mkb-accountants de kwaliteit van hun werkzaamheden aantoonbaar op orde hebben, ook als zij zich beperken tot vrijwillige controles of samenstelwerkzaamheden. Net als bij oob-accountants moeten mkb-accountants daarbij de vraag stellen of verdienmodellen niet tot verkeerde prikkels leiden, waardoor commerciële belangen zwaarder gaan wegen dan de kwaliteit van het geleverde werk. Onafhankelijk toezicht en externe toetsing zijn eveneens essentieel.

Nijboer: "Het maatschappelijk belang van goede financiële ondersteuning van mkb-ondernemingen spreekt vanzelf, ook al is de aard anders dan van de accountantscontrole van oob-organisaties. Het bewaken van de kwaliteit is allereerst een zaak van de sector zelf. Ook innovatie en het inspelen op nieuwe behoeftes bij de markt, zoals de vraag naar assurance op maat, is iets waar de Kamer niet over gaat. Maar wij houden wel een stok achter de deur en zullen niet aarzelen om die tevoorschijn te halen als de sector niet in staat is om orde op zaken te stellen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.