Nieuws

RA en fiscalist terecht op waarschuwingslijst banken

Omdat zij valse nota's hebben opgesteld en voorhanden hadden, heeft SNS Reaal een registeraccountant en een fiscaal jurist terecht op zwarte lijsten gezet. Maar omdat de vermeldingen feitelijk een beroepsverbod inhouden, moeten die in april 2016 worden geschrapt in plaats van in 2021.

Dat zegt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De twee werden ingeschakeld bij de herstructurering van de vastgoedtak van de bank. Met de man die hen inhuurde, kwamen zij onder andere overeen dat zij hem - als dank voor het aanbrengen van de lucratieve klus -een deel van het ontvangen uurbedrag zouden overmaken. Voor laatstgenoemde betalingen werden valse nota's verstuurd met de vermelding ‘adviesdiensten' en ‘consultancy services'.

In februari 2013 deed SNS Reaal aangifte bij de FIOD, die de twee verhoorde. Zij worden verdacht van niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Het is nog niet duidelijk of zij strafrechtelijk worden vervolgd.

SNS Reaal heeft de twee na een gesprek alvast opgenomen in een intern Incidentenregister, een Intern Verwijzings Register en het in het interbancaire waarschuwingssyssteem EVR (Extern Verwijzings Register). Het EVR kan ook worden geraadpleegd door andere banken.

De registeraccountant en de fiscaal jurist vochten de vermelding tevergeefs aan bij de Rechtbank Noord-Nederland. Die vindt de registraties rechtmatig en de maximale duur van acht jaar niet onterecht. In hoger beroep brengt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden die duur terug tot drie jaar.

'Eerlijke fee'

De twee vinden de registratie niet terecht en niet in overeenstemming met het Protocol 'Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen', omdat:

  • zij SNS een eerlijke fee van 225 euro per uur in rekening hebben gebracht en de bank dus niet hebben benadeeld;
  • de bank hen al in de registers had opgenomen voordat er aangifte was gedaan;
  • de registratieduur van acht jaar buiten alle proporties is nu zij daardoor feitelijk niet meer kunnen werken in de branche.

Volgens het gerechtshof hebben de twee meteen toegegeven dat de nota's vals waren en dat er geen advieswerkzaamheden werden uitgevoerd. Dat was voldoende voor de verdenkingen en voor de opname in de genoemde registers, waaronder het EVR.

Met valsheid in geschrifte hebben zij het aanzien en de integriteit van de bank wel degelijk in gevaar gebracht en in potentie zelfs die van het hele bankwezen. Daarmee voldoen de registraties aan het protocol.

Proportioneel vindt het hof de maximale registratietermijn van acht jaar echter niet. De twee worden namelijk niet alleen uitgesloten van de bancaire dienstverlening. In dit geval heeft de registratie ook gevolgen voor de broodwinning van de geregistreerden.

Persona non grata

De twee zijn persona non grata in de financiële wereld, waardoor hun inkomen is weggevallen. Zij kunnen in theorie weliswaar buiten de financiële sector, justitie of de belastingdienst gaan werken. Maar een fiscaal jurist en een registeraccountant moeten de EVR-registratie melden aan een eventuele toekomstige werk- of opdrachtgever. Die zal daardoor "minder genegen" zijn "om met hen in zee te gaan".

Het hof vindt het daarom voldoende aannemelijk dat de maatregel in hun geval, gelet op hun werkervaring tot nu toe, de facto neerkomt op een vrijwel volledige uitsluiting om hun beroep uit te oefenen. Die zware repercussie vindt het hof deels gerechtvaardigd "door het gegeven dat financiële integriteit in het beroep dat zij bekleden hoog in het vaandel staat en dat van hen, meer nog dan van ieder ander, op dat punt betrouwbaarheid en onkreukbaarheid mag worden verwacht".

Maar alles afwegend vindt het hof een termijn van drie jaren in het EVR voldoende. Aan de maximale termijn in de interne SNS-registers morrelt het hof niet. Deze registers zijn niet voor anderen toegankelijk, "zodat het bezwaar van een beroepsblokkade daar niet of in veel mindere mate aan kleeft".

De accountant en fiscaaljurist kunnen nog in cassatie gaan.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.