Nieuws

Kabinet wil privaat machtigingenregister

In het kader van het voorgenomen stelsel eID (elektronische identiteit) vindt op 5 maart a.s. overleg in de Tweede Kamer plaats. Voor accountants is met name het private machtigingenregister van belang.

De NBA hoort graag hoe haar leden over dit voorstel - en dan met name het machtigingenregister - denken. 

Op 19 december jl. hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het eID-stelsel dat op 1 januari 2015 in werking moet zijn. 

Doel van het (eID) stelsel is onder meer om het publieke DigiD en private E-herkenning in één gezamenlijk stelsel onder te brengen en de digitale sleutelbos van burgers en bedrijven te beperken. Ook wordt een hoger beveiligingsniveau nagestreefd, om het hacken van DigiD en bedrijfscertificaten (denk aan Diginotar) te voorkomen. 

Machtigingenregister

Voor wat betreft de benodigde voorzieningen geldt de stelling ‘privaat waar het kan, publiek waar het moet'. Voor accountants en andere fiscale intermediairs zal dit betekenen dat zij bijvoorbeeld voor het opvragen van cliëntgegevens bij de belastingdienst, via een commercieel machtigingenregister bevoegd moeten zijn. 

De NBA zal het politieke proces volgen en wil met name weten hoe haar leden over het machtigingenregister denken. Leden kunnen hun mening hierover kenbaar maken bij Gerard van IJzendoorn: g.vanijzendoorn@nba.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.