Nieuws

AFM: 'Accountantssector bezig fundamenteel te verbeteren'

Accountantsorganisaties werken serieus aan een fundamentele verandering en verbetering van de randvoorwaarden om de kwaliteit van hun wettelijke controles te verhogen en meer in het publiek belang te handelen. Daarbij lopen de grootste kantoren voorop, met KPMG op nummer één.

Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van onderzoek naar de opzet van de maatregelen die accountantsorganisaties doorvoeren om hun cultuur, organisatie en processen te veranderen. Dit teneinde de kwaliteit van de wettelijke accountantscontroles te verhogen. Het gaat hierbij om de negen accountantsorganisaties met een vergunning om organisaties van openbaar belang (oob’s) te controleren.

De resultaten zijn weergegeven in het rapport 'Dashboard 2015 Verandering en verbetermaatregelen'.

De big four en BDO, samen goed voor circa zestig procent van alle wettelijke controles, lopen voorop in de uitwerking van deze maatregelen in visie, beleid en procedures. Zij zijn het verst met een aanpak om een verandering in governance, cultuur en gedrag te bewerkstelligen.

Scores van 1 tot 5

De AFM heeft elk van de onderzochte organisaties een score op een schaal van 1 tot 5 toegekend. Een score van 5 betekent dat de accountantsorganisatie op alle relevante onderwerpen geheel voldoet aan de geformuleerde verwachting voor 2015. Een score 1 wordt toegekend als de accountantsorganisatie hieraan niet voldoet.

KPMG krijgt van de AFM met een 4,6 de hoogste score, gevolgd door EY (4,1), PwC en Deloitte (beide 4,0). BDO noteert een 3,5. Grant Thornton (3,0), Baker Tilly Berk (2,9) en Mazars (2,8) volgen op enige afstand. Accon AVM loopt met een 1,7 serieus achter.

Volgend jaar zal de AFM vaststellen of de verandering in de organisaties is ingevoerd.

'Geeft vertrouwen'

Gerben Everts, bestuurder bij de AFM: "Dit rapport geeft vertrouwen. Na ons kritische rapport van vorig jaar over de kwaliteit van controles hebben deze accountantsorganisaties en de sector als geheel publiekelijk beterschap beloofd. De accountantsorganisaties hebben daarna inderdaad ingezet op het versterken van de randvoorwaarden voor betere kwaliteit. Van die inzet zien we een jaar later, vooral bij de vijf grootste accountantsorganisaties, het positieve resultaat. Hoewel er nog aandachtspunten zijn, verwachten we dat met de gezondere inrichting én cultuur van de organisatie ook de kwaliteit verbetert. Bij de kleinere kantoren zijn de resultaten nog wisselend. Zij moeten meer vooruitgang boeken."

De AFM monitort de implementatie van de verbetermaatregelen. In haar onderzoek, dat liep van april tot en met september 2015, bekeek de toezichthouder verschillende onderwerpen, zoals de governance van de organisatie (bestuur en intern toezicht) en de vraag of het publiek belang doorslaggevend is in cultuur, gedrag en processen. Ook keek de AFM naar de transparantie in de richting van de stakeholders en de mate waarin het netwerk van de accountantsorganisaties de kwaliteit beïnvloedt.

» Download het AFM-rapport 'Dashboard 2015 Verandering en verbetermaatregelen'

» De reacties van de kantoren op het AFM-rapport zijn te vinden in het Dashboard op de site van de AFM.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.