Nieuws

Deloitte schrapt roulatie eigen accountant

Deloitte ziet af van een nieuwe controlerend accountant, ook al controleert EY er al sinds 2003 de boeken. Van een al geselecteerd opvolgend accountantskantoor is voortijdig afscheid genomen omdat dat het niet-consolideren van een stichting met goodwillrechten van partners niet wilde goedkeuren.

Dat blijkt uit een vandaag door dagblad De Telegraaf gepubliceerde vertrouwelijke brief van de voorzitter van de raad van commissarissen, voormalig Van Lanschot-bankier Floris Deckers, aan de partners van Deloitte.

Organisaties van openbaar belang (oob's) zijn verplicht om na tien jaar van accountant te wisselen. Accountantskantoren, ook grote zoals Deloitte, gelden niet als oob en vallen dus niet onder deze verplichting, maar in de brief van 18 augustus 2015 schrijft Deckers dat de RvC in 2014 heeft "geconcludeerd dat het logisch en verstandig is om te streven naar rotatie. (...) Dit mede tegen de achtergrond van de door Deloitte op meerdere onderdelen vrijwillig toegepaste Code Corporate Governance".

Na een selectieproces van enkele maanden heeft een selectiecommissie, geleid door de auditcommissie (AC) van de RvC en verder bestaande uit de cfo, het hoofd finance en het hoofd van de interne auditdienst van Deloitte, een voorkeurskandidaat naar voren geschoven. Uit nadere gesprekken over onder meer de jarenlange gewoonte om de balans en resultaten van Stichting InterNos niet te consolideren in de jaarrekening van Deloitte Holding BV, bleek echter dat de beoogde nieuwe accountant die lijn niet zou ondersteunen.

"Voor de AC was dat reden om niet voor dat kantoor te kiezen", schrijft Deckers in zijn brief aan de Deloitte-partners. "De AC heeft vervolgens na ampel beraad besloten om ook niet verder te praten met het tweede kantoor op de voorkeurslijst, met name om de mogelijk perceptie te vermijden dat wij op dit punt zouden willen 'forum shoppen'."

Volgens Deloitte, geciteerd in De Telegraaf, worden in de stichting InterNos "oude goodwillrechten van partners afgewikkeld”. Door niet te consolideren zou informatie over het inkomen van de Deloitte-top buiten de boeken worden gehouden.

Het idee achter de voor oob’s ingevoerde verplichte periodieke wisseling van controlerende accountantsorganisatie is onder meer dat een nieuwe accountant door een 'frisse blik' voorkomt dat de band tussen een lang zittende accountant en zijn gecontroleerde te hecht wordt en de accountant minder scherp.
EY controleert sinds 2003 de boeken bij Deloitte en ging wel altijd akkoord met de door Deloitte gewenste verslaggeving. Toen de nieuwe accountant aankondigde dat niet langer te accepteren "mocht hij van Deloitte gelijk rechtsomkeert maken, inclusief zijn frisse blik", aldus De Telegraaf.

Directeur Paul Koster van beleggersvereniging VEB en zelf registeraccountant, reageert na kennisneming van de brief fel tegenover de krant. "De accountantsfirma’s hebben op dit vlak een absolute voorbeeldfunctie. Zij moeten witter dan wit zijn.”
Volgens Koster legt Deloitte met dit gedrag "een bom" onder het rotatiesysteem. "Dit raakt de kern van de noodzaak tot rotatie van huisaccountants. Als je op technische gronden niet wil veranderen van accountant, dan kun je net zo goed helemaal stoppen met dit systeem. Rotatie moet het nou juist mogelijk maken dat keuzes uit het verleden mede onder invloed van een veranderende tijdsgeest anders kunnen worden geïnterpreteerd.”

Ook Deloitte reageert tegenover De Telegraaf: "Deloitte staat geheel achter het principe van kantoorroulatie. Deloitte kwam - op puur inhoudelijke gronden - opnieuw bij de huidige accountant EY uit, met als gevolg dat op dit moment niet wordt gerouleerd. Overigens, wij zijn daartoe op basis van wet en regelgeving ook niet verplicht”.

Koster (zelf oud-AFM-bestuurslid) zegt te hopen dat de AFM als financiële toezichthouder "dit soort discussies gaat meewegen in de geschiktheidstoets voor commissarissen van accountantsorganisaties. De AFM moet toetsen wat de houding van de leden van de raad van commissarissen is bij dit soort hele cruciale verbeteringspunten”.

Floris Deckers reageerde niet op vragen van de Telegraaf en de AFM hield het vooralsnog bij een korte en diplomatieke reactie: "Het is aan de rvc om dit proces te leiden, daarover een voorstel te doen en verantwoording af te leggen over een zorgvuldige afweging van de gemaakte keuze.”

» Download de brief van Floris Deckers

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.