Nieuws

Ook Nedap laat accountant toe tot AvA

Als laatste beursgenoteerde onderneming gaat ook Nedap de externe accountant tot de AVA toelaten.

Dat meldt het corporate governance forum Eumedion in zijn vandaag gepubliceerde nieuwsbrief, op basis van het op 18 februari 2015 verschenen jaarverslag van het technologiebedrijf. Tot nu toe rapporteerde Nedap altijd een afwijking van de bepaling uit de Code Tabaksblat dat de accountant de AvA bijwoont en daarin bevoegd is het woord te voeren. De AScX-onderneming stelde zich op het standpunt dat de aanwezigheid van de accountant “overbodig” zou zijn, omdat de controleverklaringen ongeclausuleerd zijn.

In het jaarverslag over 2013 was daarover te lezen: “Mochten er onverhoopt clausules in voorkomen, dan zullen deze in het jaarverslag nader worden toegelicht op grond van de verantwoordingsplicht die commissarissen en directie hebben tegenover aandeelhouders.”

In het jaarverslag over boekjaar 2014 is echter geen afwijking van de codebepaling meer opgenomen, waardoor de Nedap-aandeelhouders ervan kunnen uitgaan dat de externe accountant van Nedap tijdens de AvA van 2 april 2015 present is en beschikbaar voor vragen, aldus Eumedion.

De organisatie veronderstelt dat mogelijk het in september 2014 gepresenteerde rapport van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een rol heeft gespeeld bij het besluit van Nedap. Een van de maatregelen uit dat rapport is dat een accountant geacht wordt de controleopdracht niet te accepteren wanneer hij van de onderneming geen toestemming krijgt om de AvA bij te wonen en daarin het woord te voeren. Nedap zal de komende AvA voorstellen om – in het kader van de wettelijke roulatieplicht – PwC te benoemen als controlerend accountant vanaf boekjaar 2016. KPMG controleert dit jaar voor het laatst de jaarrekening van het bedrijf.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.