Nieuws

Eumedion: accountants laten zich meer horen bij aandeelhoudersvergadering

Eumedion heeft een overzicht gepubliceerd van bevindingen tijdens het aandeelhoudersseizoen 2024. Daaruit blijkt onder meer dat accountants zich nadrukkelijker lieten horen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Er was veel aandacht voor de externe accountant in de aandeelhoudersvergadering dit jaar, aldus de belangenorganisatie voor institutionele beleggers. Eumedion had eerder aan de zes oob-kantoren om meer informatieve presentaties gevraagd voor de AvA, met meer inzicht in de controlewerkzaamheden en -bevindingen. Daarbij kon de recente NBA-Handreiking over het optreden van accountants in de AvA als leidraad dienen.

Hoewel accountants in eerdere jaren ook al informatie gaven over hun key audit matters en belangrijkste conclusies, was het effect van de handreiking toch positief, stelt Eumedion. Zo boden sommige accountants enig inzicht in de management letter en maakten ze opmerkingen over de kwaliteit van de administratieve organisatie en de interne controle. Ook werden soms statements gemaakt over de IT-omgeving, over cybersecurity en de organisatiecultuur.  

Daarnaast keken diverse externe accountants al vooruit naar de verwachtingen voor het komende controlejaar, met name als het ging om nieuwe verplichtingen ten aanzien van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD en de invloed van de nieuwe Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) vanaf het boekjaar 2025.

Examenfraude

Tegelijk heeft Eumedion ook nog wel wat wensen als het gaat om het optreden van de accountant in de aandeelhoudersvergadering. Zo sloten de opmerkingen van de accountant niet altijd aan bij wat er in de presentatie op het scherm werd getoond. Dat is met name relevant voor aandeelhouders die de AvA niet kunnen bijwonen en het moeten hebben van de presentatie alleen. Soms was die presentatie ook te beperkt, of niet vindbaar via de website van de gecontroleerde organisatie.

En dan was er natuurlijk de examenfraude, waarover veel accountants tijdens de AvA werden bevraagd. Met name was daarbij de vraag of de lead audit partner en het controleteam zelf mogelijk betrokken waren bij het onderzoek naar het delen van toetsingen. Door KPMG-partners werden tijdens meerdere aandeelhoudersvergaderingen excuses gemaakt voor de kwestie.  

Als gevolg van de onderzoeken naar examenfraude door de grootste accountantskantoren hebben de beursgenoteerde ondernemingen en aandeelhouders hun toezicht op de lead audit partners verscherpt, zo schrijft Eumedion.

Stoelendans

De beleggersorganisatie staat in haar overzicht ook stil bij de roulatie van kantoren. Veel beursfondsen hebben in de periode 2014-2015 een nieuwe accountant gekozen en zijn dus toe aan de verplichte stoelendans na tien jaar. Liefst 25 ondernemingen hebben hun aanbestedingsproces in 2023 of begin 2024 afgerond en hun favoriete accountantskantoor voorgelegd voor formele benoeming door de AvA.

PwC was bij de tenders het meest succesvol, zo blijkt, met zes beursfondsen die voor dat kantoor kozen. EY en KPMG wonnen er elk vijf, Deloitte drie en Mazars één. Enkele kleinere beursfondsen kozen zoals bekend voor het Portugese CFA en dit voorjaar kwamen daar enkele fondsen bij die hun cijfers laten controleren door GCP Auditors uit Cyprus.

Soepeler

De aandeelhoudersvergaderingen verliepen dit seizoen wat soepeler dan de afgelopen twee jaar, toen actiegroepen diverse bijeenkomsten verstoorden. Strenge veiligheidscontroles bij de ingang van de vergaderruimte en betere voorbereidingen door de voorzitters hebben in dit opzicht positief uitgepakt.

Keerzijde van de medaille was dat institutionele beleggers met steeds grotere obstakels te maken kregen voor het bijwonen van aandeelhoudersvergaderingen. Zo voeren ‘bewaarbanken’ steeds omslachtiger en langduriger controles uit, voordat een vertegenwoordiger van een institutionele belegger een toegangskaart ontvangt om een vergadering bij te wonen en te kunnen spreken.

Stemmen

Ook moesten stemvolmachten soms al weken voor de vergadering worden doorgegeven. Dat droeg bij aan een lagere opkomst op aandeelhoudersvergaderingen van met name middelgrote en kleinere Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Het maakt gesprekken tussen institutionele beleggers en beursfondsen voorafgaand aan de aandeelhoudersvergaderingen des te belangrijker, benadrukt Eumedion.

Toch bereikte het gemiddeld aantal uitgebrachte stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van AEX-ondernemingen voor het eerst in de geschiedenis de grens van tachtig procent.

Beloning

Bestuurdersbeloning bleef ook dit seizoen een veelbesproken onderwerp, omdat veel beursgenoteerde bedrijven hun beloningsbeleid moesten vernieuwen. Constructief overleg met aandeelhouders en andere belanghebbenden over concept-beloningsvoorstellen heeft dit jaar tot minder controverses geleid dan voorgaande jaren.

De implementatie van de duurzaamheidsrichtlijn CSRD en de bijbehorende verslaggevingsstandaarden ESRS is een tour de force voor alle bedrijven, zo stelt Eumedion. Sommige bedrijven gaven al een signaal af dat niet alle duurzaamheidsinformatie exact volgens ESRS zal worden gepubliceerd en dat dit mogelijk op een andere plaats zal zijn dan in het officiële duurzaamheidsrapport.

Eumedion: Evaluation of the 2024 AGM Season

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.