Nieuws

Handreiking 1118 leidt tot discussie bij AvA KPN

Via een handreiking van de NBA worden accountants aangemoedigd om zich meer uit te spreken tijdens algemene aandeelhoudersvergaderingen. Mede daardoor ontstond onlangs tijdens de ava van KPN een gesprek tussen VEB-directeur Gerben Everts en de accountant over een van de key audit matters.

Dat meldt het FD. Everts en EY-accountant Jules Verhagen kwamen tijdens de ava in gesprek over de waardering van KPN-joint venture Glaspoort. Everts vroeg zich af hoe die waardering precies in elkaar stak. Verhagen legde uit dat de waardering een complexe kwestie is, waarvoor deskundigen van EY zijn geraadpleegd om een marge vast te stellen.

Het FD noemt het "een uitwisseling die tien jaar geleden ondenkbaar zou zijn geweest. De accountantsverklaring bevatte geen key audit matters en was een formele en nietszeggende tekst. Laat staan dat de accountant erover in gesprek zou gaan op een aandeelhoudersvergadering (ava)".

Handreiking 1118

Het gesprek is een direct gevolg van de herziene NBA-handreiking 1118, die in februari 2023 is uitgebracht. Die handreiking vloeit voort uit de Nederlandse corporate governance code, meer specifiek de best practice bepaling 4.1.9, waarin het volgende staat: "De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De externe accountant woont daartoe deze vergadering bij en is bevoegd daarin het woord te voeren."

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige versie van de handreiking, is dat de NBA aan accountants vraagt om transparanter te zijn over de bevindingen van de accountant tijdens de controle. Tijdens de voorbereiding van de aandeelhoudersvergadering moet de accountant hierover afspraken maken met de voorzitter van de vergadering. Bij het optreden in de AvA moet de accountant duidelijk maken aan welke onderwerpen door hem of haar primair aandacht is gegeven bij de controle, zoals aan continuïteit en frauderisico. Een andere aanpassing betreft de toevoeging om helder en duidelijk te formuleren, zodat de toelichting van de accountant in de AvA ook het gewenste effect heeft.

Niet tevreden

Volgens het FD was de discussie tussen Everts en Verhagen "niet zo spannend" en verwees Verhagen ook naar het bestuur voor nadere mededelingen. "Het had veel weg van een oefening in een rollenspel dat misschien ooit, in de verder weg gelegen toekomst, spannend zal worden", aldus het FD.

Everts en Rients Abma, directeur van beleggerskoepel Eumedion, laten weten dat zij vorig jaar, toen werd proefgedraaid met de handreiking, niet tevreden waren met het optreden van accountants, omdat ze zich te veel aan het script hielden en volgens Everts "zenuwachtig werden van afwijkende vragen".

De vrijheid van accountants om te spreken op de vergaderingen wordt wel enigszins beperkt door vooroverleg met het bestuur en de raad van commissarissen, en zij kunnen zelfs worden belet om over bepaalde onderwerpen te praten. Sommigen, zoals Everts van de VEB, pleiten voor meer vrijheid voor accountants om het volledige verhaal te vertellen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.