Nieuws

VEB wil dat accountants meer openheid geven tijdens aandeelhouders-vergadering

Beleggersorganisatie European Investors-VEB dringt in haar jaarlijkse 'accountantsbrief' aan op meer openheid van accountants over uitgevoerde controles. De accountant moet zich tijdens de aandeelhoudersvergadering meer laten horen, aldus de VEB.

In de brief, die de VEB richt aan de zes oob-accountantsorganisaties, roept de beleggersorganisatie accountants op om een bijdrage te leveren aan een meer effectieve en kwalitatief hoogstaande wettelijke controle. Onlosmakelijk onderdeel daarvan is "een betekenisvolle rapportage van en communicatie door de externe accountant aan het maatschappelijk verkeer".

Om aan gebruikers van jaarrekeningen onafhankelijkheid en toegevoegde waarde te tonen, doet de VEB een appel op accountants om de in NBA Handreiking 1118 opgenomen richtlijnen "maximaal te volgen". Die handreiking geeft de controlerend accountant ruimte om in de AvA meer te melden over de uitgevoerde controle en de daaruit volgende bevindingen en observaties, aldus de VEB.

AvA is opdrachtgever

De informatiewaarde van de controleverklaring en de mondelinge toelichting van de externe accountant in de AvA "moeten verbeteren" en dat past ook bij de "publiek-maatschappelijke rol van poortwachter" die de accountant heeft, benadrukt de beleggersorganisatie. "De AvA benoemt de externe accountant en is zijn 'echte' opdrachtgever. Dat maakt de AvA het platform bij uitstek waarop de dialoog met aandeelhouders moet plaatsvinden."

In de praktijk gebeurt dat nu nog te weinig, meent de VEB. Dat de accountant hiervoor vooraf toestemming van een bestuur en rvc moet vragen, vindt de beleggersorganisatie "niet te verenigen met zijn onafhankelijke positie". De VEB wil van de accountant daarom "passende distantie ten opzichte van de gecontroleerde entiteit".

Open dialoog

De VEB vraagt in de accountantsbrief om een "open dialoog met aandeelhouders" over de bevindingen en observaties van de accountant. Bijvoorbeeld over opzet en werking van risicobeheersings- en controlesystemen, informatiebeveiliging en cyberrisico's, klimaatrisico's, de cultuur binnen de gecontroleerde entiteit en de meest belangrijke schattingselementen in de jaarrekening.

Verwijzend naar eerdere consultaties, onderzoeken en rapporten van de AFM en de kwartiermakers, stelt de VEB dat de maatschappij "meer doortastendheid en openheid" van accountants verwacht over thema's als fraude, continu├»teit en corruptie. "Accountantsjargon en standaardteksten behoren daarbij uitdrukkelijk tot de voltooid verleden tijd." 

Na het 'transitiejaar' 2023 is Handreiking 1118 voor het volgende AvA-seizoen echt van kracht. De VEB "hoopt en verwacht" dat accountants dan zowel in hun controleverklaringen als in de AvA "bereid zijn extra stappen te zetten in de transparantie aan gebruikers van de jaarrekening".

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.