Nieuws

'Integriteitsdenken in Rotterdam zwak ontwikkeld'

Integriteit bij subsidieverstrekking staat onvoldoende op het netvlies van ambtenaren en bestuurders in de gemeente Rotterdam. Regels voor integer handelen worden onvoldoende toegepast.

Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam. Het college van B en W onderschat het belang van een goed integriteitsbeleid, aldus de rekenkamer. Zo is er geen blijvende aandacht voor integriteit, hoewel daar wel een wettelijke verplichting toe is.

Onderzoekers spraken met ambtenaren die aangaven het afleggen van de ambtseed het enige moment was waarin aandacht werd besteed aan integriteit.  Instrumenten voor integer handelen zijn er genoeg, maar het ontbreekt aan visie, doelen of plannen ten aanzien van integriteit.

Zo heeft de rekenkamer het over een gedragscode, een geschenkenregeling en toezicht op nevenfuncties. Maar de maatregelen die hierbij horen worden niet altijd nageleefd. Functiescheiding vindt lang niet altijd plats, screening voor indiensttreding laat te wensen over, er geen toezicht is op de melding van nevenfuncties en integriteit komt niet aan de orde in functionerings- en beoordelingsgesprekken.

"De instrumenten vormen geen samenhangend geheel waaruit blijkt welke ambities de gemeente op het gebied van integriteit nastreeft. Aandacht voor en een nadere uitwerking van bestuurlijke integriteit ontbreekt. Voor bestuurders is alleen een gedragscode opgesteld. Waarborgen voor bestuurlijke integriteit bevinden zich in beperkte mate alleen bij de screening van de bestuurders voorafgaand aan hun aanstelling."

Aanleiding voor het onderzoek waren eerdere onderzoeken van de Rotterdamse rekenkamer. Daaruit kwam mogelijke belangenverstrengeling bij subsidies naar voren. Toch denken bestuurders en ambtenaren dat het meevalt met de integriteitsschendingen binnen het gemeentelijk apparaat.

"Uit een enquête door de rekenkamer blijkt echter dat er wel degelijk integriteitschendingen voorkomen", aldus het rapport. "Ook wordt oneigenlijke druk ervaren bij het verlenen van een subsidie."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.