Nieuws

Kabinet wil aanscherping integriteitsregels openbaar bestuur

Het kabinet wil de regels voor de bestuurlijke integriteit van ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers aanscherpen. Zo moeten er meer mogelijkheden komen om betrokkenen te screenen op risico's, kwetsbaarheden of mogelijke belangenverstrengeling.

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken doet voorstellen daartoe in een nota over de integriteit van het openbaar bestuur, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De minister is bezorgd over de kwetsbaarheid van het openbaar bestuur, na signalen van ernstige integriteitsschendingen of ondermijnende activiteiten. Die krijgt zij soms vanuit provincies via commissarissen van de Koning en van burgemeesters.

Bruins Slot laat onderzoek doen naar de manier waarop dit gebeurt, de ernst ervan en op welke schaal, schrijft zij in de Kamerbrief bij de nota. Een betrouwbaar en rechtvaardig openbaar bestuur is volgens haar ook juist nu nodig, omdat het vertrouwen van burgers in de overheid en de politiek afneemt. Een goed functionerend integriteitsbeleid is van groot belang om bijvoorbeeld corruptie, frauduleus of oneigenlijk handelen te voorkomen, stelt de minister.

Meer lijn in regels

Bruins Slot wil daarom inzetten op goede en heldere integriteitsregels als "onmisbare basis voor het openbaar bestuur". De minister wil, naast verduidelijking en aanscherping, ook meer lijn brengen in de vele regels, die nu zijn vastgelegd in handboeken, gedragscodes en wettelijke regelingen. Het gaat volgens haar niet alleen om regels maar ook nadrukkelijk om gedrag.

Het thema leeft ook sterk bij bestuurders en ambtenaren, die meer maatschappelijke onrust en toenemende agressie en intimidatie ervaren. Ook leven bij publieke en politieke ambtsdragers zorgen over mogelijk ongegronde beschuldigingen van slecht gedrag, omdat die grote gevolgen voor ze kunnen hebben.

Vanwege deze kwetsbaarheid pleit de minister voor zorgvuldigheid bij integriteitsonderzoeken en stelt voor om hiervoor verplichte kwaliteitseisen in te stellen. Mogelijk kan oprichting van een kenniscentrum daarbij helpen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.