Nieuws

Kamerleden willen integriteit bewindslieden beter bewaken

De Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Laurens Dassen willen de politiek-bestuurlijke integriteit van bewindslieden en topambtenaren beter waarborgen. Daarvoor hebben zij samen een initiatiefnota ingediend.

De initiatiefnota geeft een aantal concrete aanbevelingen om de politiek-bestuurlijke integriteit van bewindspersonen en topambtenaren te verbeteren. Zo pleiten de beide Kamerleden voor invoering van een wettelijke gedragscode, een handhavingsautoriteit en een register waarin alle contacten met lobbyisten worden bijgehouden. Ook mogen bewindspersonen de eerste twee jaar na hun aftreden niet werken als belangenbehartiger voor dezelfde sector.

Het vertrouwen in de Nederlandse politiek en het openbaar bestuur staat onder druk, aldus Omzigt (ex-CDA, nu zelfstandig Kamerlid) en Dassen (Volt). "Door verscheidene incidenten is de roep om een nieuwe bestuurscultuur het afgelopen jaar steeds luider geworden. Om het vertrouwen in de rechtsstaat en de democratie te waarborgen moet de integriteit van bewindspersonen en topambtenaren boven elke twijfel verheven zijn", zo staat in de initiatiefnota te lezen.

Nog weinig actie

De aanbevelingen van Dassen en Omtzigt zijn mede gebaseerd op eerdere aanbevelingen uit 2019 van de Europese anti-corruptieorganisatie GRECO, "die Nederland tot nu toe niet heeft opgevolgd", zo merken zij fijntjes op in de nota. Dassen en Omtzigt verwijzen ook naar de constatering van de OESO dat Nederland "achterblijft in noodzakelijke maatregelen om lobbypraktijken en andere ongewenste belangenverstrengeling in te perken".

"Er is veel gesproken over integriteit en nieuwe bestuurscultuur, maar nog weinig actie ondernomen", stelt Omtzigt tegenover de Volkskrant. Beide Kamerleden omschrijven de Nederlandse bestuurscultuur als “ondoorzichtig en in zichzelf gekeerd” en daardoor “kwetsbaar” voor corruptie, belangenverstrengeling en integriteitsproblemen.

Maatregelen

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken moet voor eind september maatregelen aankondigen om de eerder door Greco geconstateerde gebreken te verhelpen, zo meldt de Volkskrant. "Het zou mooi zijn als de minister zegt: dit is precies waar ik op zat te wachten", aldus Laurens Dassen.

Wat Dassen en Omtzigt betreft gaan de aanbevelingen ook gelden voor topambtenaren zoals secretarissen-generaal en directeuren-generaal en voor politiek assistenten van bewindspersonen.

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.