Nieuws

Deloitte wil meer dan één intern lid in onafhankelijk toezicht

Deloitte wil dat het mogelijk wordt om meer dan één intern lid in het onafhankelijk toezicht te plaatsen.

Dat zegt Deloitte in haar reactie op het Wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Deloitte schaart zich achter de reactie van de NBA, maar vindt dat het begrip 'onafhankelijk' niet goed wordt gedefinieerd in het wetsvoorstel.

Het uitgangspunt van het voorstel is dat accountantsorganisaties met en vergunning om wettelijke controles te verrichten bij oob's een stelsel van onafhankelijk toezicht krijgen. Deloitte meent dat het wetsvoorstel mogelijk slechts ruimte maakt voor één intern lid, die ook nog uit het buitenlandse netwerk van de organisatie moet komen. Deloitte ziet liever dat er meerdere interne leden in het toezichtsorgaan plaats mogen nemen, en ook niet perse uit het buitenland, zolang het stelsel als geheel onafhankelijk toezicht waarborgt en het merendeel ervan wel uit externe leden bestaat.

Het belangrijkste argument daarvoor is volgens Deloitte "dat een ‘hybride’ samenstelling van het orgaan dat met het interne toezicht is belast (lees: de participatie door interne leden in een in meerderheid uit externe leden bestaand onafhankelijk toezichtsorgaan): (i) bijdraagt aan het functioneren van de onafhankelijke externe leden, (ii) relevante kennis en ervaring toevoegt, (iii) de ‘lasten’ over meerdere personen verdeelt (denk onder meer aan voorbereidend en uitvoerend commissiewerk) en daarmee de slagkracht van het toezichthoudend orgaan vergroot en het aantrekken van externe leden faciliteert en, per saldo, (iv) de kwaliteit van dat toezicht duurzaam versterkt."

Daar voegt Deloitte nog aan toe dat het erg moeilijk is externe toezichthouders te vinden: "Het aantrekken van goede externe commissarissen blijkt in de praktijk een zeer moeilijke opgave, onder meer door de verstrekkende onafhankelijkheidsregels waaraan ook externe commissarissen moeten voldoen. Er wordt bovendien nu en straks het nodige van het interne toezicht verwacht. Het daarmee gemoeide tijdsbeslag is fors en zal naar verwacht op termijn verder toenemen. Interne commissarissen kunnen bijdragen aan het verminderen van de werklast en daarmee een mogelijke drempel voor toetreding van externe commissarissen verlagen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.