Nieuws

Monitoring Commissie Accountancy presenteert eerste werkprogramma

De Monitoring Commissie Accountancy (MCA) presenteert vandaag officieel haar eerste werkprogramma. De commissie heeft het afgelopen halfjaar gebruikt om met betrokken partijen te spreken en een breed draagvlak te creëren.

Ook de big four (Deloitte, EY, KPMG en PwC) ondersteunen het doel van de commissie en de opzet van dit werkprogramma. “Een constructieve medewerking is van cruciaal belang voor het welslagen van de opdracht”, aldus de MCA.

De commissie monitort de voortgang van de invoering van de eerder opgestelde maatregelen uit het rapport In het publiek belang en zal concrete aanbevelingen ter verbetering doen. Daartoe gaat de MCA de accountantsorganisaties het komende halfjaar toetsen op onder andere integrale aanpak van het fundamentele verbetertraject en daadwerkelijke cultuur- en gedragsverandering. Ook zal de commissie de verwachtingen van de verschillende stakeholders inzichtelijk maken.

Sinds haar benoeming in juni 2015 heeft de commissie ruim 25 oriënterende gesprekken gevoerd met de sector en haar stakeholders. Mede op grond daarvan is dit eerste werkprogramma tot stand gekomen. In het werkprogramma wordt uiteengezet op welke wijze de commissie haar werkzaamheden zal uitvoeren en welke thema’s de komende periode specifieke aandacht zullen krijgen. De commissie onderzoekt de sector vanuit een andere invalshoek dan de AFM.

Het instellen van de onafhankelijke Monitoring Commissie Accountancy is maatregel 9.1 uit het rapport In het publiek belang. De commissie stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het duurzaam herwinnen van het vertrouwen in de accountant en aan het door de beroepsgroep zelf te herstellen gezag.

De commissie acht de verandering in cultuur en gedrag van de beroepsgroep de kern van de hervorming die nodig is. De MCA zal dan ook niet alleen kijken naar het realiseren van de maatregelen zoals feitelijk omschreven, maar ook de beoogde werking en de maatschappelijke impact ervan beoordelen.

De commissie werkt primair sectorgericht en monitort daarbij accountantsorganisaties met een AFM-vergunning; van de big four tot de kleinste vergunninghouders. De commissie zal in deze eerste fase ook onderzoeken of de afgesproken 53 maatregelen – individueel en in samenhang bezien – de oorzaken die hebben geleid tot de problemen binnen de sector voldoende adresseren.

Tot slot zal de MCA zich in de komende periode verdiepen in de rol en functie van beroepsorganisatie NBA. In dat licht zal de commissie ook het nieuwe NBA-governancemodel beoordelen.

De Monitoring Commissie Accountancy verwacht halverwege 2016 te kunnen rapporteren over de uitkomsten van dit eerste werkprogramma.

» Download het werkprogramma

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.